"Jag har rent mjöl i påsen"

Thomas Jisander nekar till brott

GÖTEBORG. Thomas Jisander förnekar att han skulle ha förfalskat några tv-avtal.

Men han medger att han har undertecknat en handling om den tecknade tv-figuren med falskt namn.