Fartyg på grund i Engelska kanalen

Farlig last ombord – drogs loss sent i kväll

NYHETER

Ett stort containerfartyg gick på grund i Engelska kanalen på onsdagen.

Det tyskregistrerade LT Cortesia grundstötte på en sandbank söder om Dover, men ingen av de 27 ombord kom till skada och inget oljeläckage rapporterades.

Engelska kanalen är ett av världens mest trafikerade farvatten. Dess smalaste sträckning ligger nära Dover.

Den engelska kustbevakningen skickade fartyg till haveristen för att assistera och bedöma skadornas omfattning. Sent på kvällen meddelades att lastfartyget dragits flott och bogserats bort.

Enligt dokumentation över lasten finns det farligt gods i en del av de 4 148 containrarna ombord, men vad lasten består av framgick inte.

TT