Gifthot mot Systembolaget

Flaskor påstods vara preparerade med cyanid – en rad systembolag i landet hotades inför nyår

Foto: stefan jerrevång
giftlarm Systembolag i Lund, Helsingborg och flera andra sydsvenska städer fick handskrivna hotbrev 27 december. Där stod det att ett flertal flaskor i varje butik hade preparerats med det dödliga giftet cyanid. Några av butikerna stängdes för att utreda hotbilden, andra inte.
NYHETER

Flera flaskor preparerade med cyanid är utplacerade i era butiker.

Så löd hotet mot en rad systembolag i Sverige inför nyåret, rapporterar Sydsvenskan.

Nu jagar polisen brevskrivaren.

Samtliga systembolag i Lund liksom flera andra butiker, bland annat i Helsingborg, fick de handskrivna hotbreven den 27 december.

Breven var poststämplade i Danmark den 21 december och de hotade butikerna är av självbetjäningstyp.

Tiotal flaskor

I breven stod att läsa att ett tiotal flaskor i respektive butik hade preparerats med det dödliga giftet cyanid. Enligt avsändaren skulle det vara omöjligt att skilja flaskorna med gift från andra flaskor.

– Det var ett brev med hotelser om att man placerat ut flaskor med giftigt innehåll i hämta själv-butiker, säger en poliskälla till aftonbladet.se.

– Breven kom från Danmark och hotet gick ut på att man preparerat flaskor med kaliumcyanid.

Det är inte känt om avsändaren ställt några krav i samband med hoten.

Kaliumcyanid

Efter samråd med polisen beslutade Systembolaget att strunta i breven – men man valde att stänga två hotade butiker under den tid polisen analyserade hoten, uppger Sydsvenskan.

Systembolagets informationschef Lennart Agén vill överhuvudtaget inte kommentera fallet idag.

– Vi har polisanmält det hela och vi vill inte kommentera detta så länge polisundersökningen pågår, säger han till aftonbladet.se.

Vilka butiker som hotats vill han inte berätta heller.

– Men det handlar om ett fåtal butiker i södra Sverige. Ingen annanstans.

Hölls hemligt

Enligt Sydsvenskan har samtliga systembutiker i Lund hotats, liksom några andra butiker i Sverige.

Varför Systembolaget valde att hålla tyst om hotet om cyanid i nyårsdrickat vill Agén inte heller kommentera. Inte heller vad man gjort för att skydda kunderna.

– Vi genomförde ett antal åtgärder. Men vilka vill jag inte berätta med hänvisning till att det pågår en polisundersökning.

Enligt Sydsvenskan undersökte företaget med hjälp av polisen hur stor risk det var att hotet var sant.

– Vi undersökte om det fanns någon sanningshalt i det hela. Och polisen ansåg att det inte var någon större risk, säger Lennart Agén till Sydsvenskan.