Försvaret i krismöte med Natochef i dag

NYHETER

I materialet som Säpo och försvaret utreder finns en hemlig amerikansk rapport.

I dag ska försvaret diskutera den uppkomna situationen med Nato.

– Det här kan skada vår trovärdighet i främmande makts ögon, säger överste Bengt Sandström.

Datorminnet med de hemliga dokumenten är bara några centimeter långt och kan lätt bäras i en ficka. Trots det kan det rymma tusentals sidor med text och bilder.

Rapporten är författad av det amerikanska justitiedepartementet och FBI, den federala amerikanska polisen, och är märkt ”classified secret”, klassificerat hemligt.

Dokumentet är en detaljerad redogörelse för en amerikansk underrättelseorganisation i Afghanistan, Combined explosives exploitation cell, CEXC.

Pekas ut på karta

I rapporten, som är från 2005, nämns namn och grad på de viktigaste personerna i CEXC.

Här finns även deras telefonnummer – och på en karta över Afghanistan pekas sex orter ut där gruppen vid denna tid hade celler.

Här finns kartläggningar av vilka områden i landet som bedöms vara extra riskfyllda, fotografier och analyser från olika attentat mot Natosoldater, bilder på och förklaringar till olika bomber och sprängmedel och redogörelser för hur självmordsbombare agerar.

Bengt Sandström, överste på Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, begärde i går eftermiddag att få träffa en högt uppsatt representant för ett av Natoländerna.

”Kan få konsekvenser”

Mötet, som enligt vad Aftonbladet erfar hölls i morse, handlade från Sveriges sida om en enda sak: att förhindra att Sveriges trovärdighet gentemot andra länder skadas.

– Vi är ju inte med i Nato och får inte ta del av allt deras underrättelsematerial. Om vi sedan visar oss vara slarviga med det material vi får så kan det i värsta fall få tråkiga konsekvenser, säger Bengt Sandström.

Ligga steget före

CEXC bildades i Afghanistan 2004 som en direkt följd av att talibanernas och al-Qaidas sprängmedel och bomber blev alltmer sofistikerade.

Gruppens uppgift blev att försöka ligga steget före fienden – att ta reda på hur de tänker, vilka mål de vill attackera, vilka delar av Afghanistan de planerar att slå till i.

En liknande grupp finns i dag även i Irak.