PTS granskar Telias serverhaveri

NYHETER

Haveriet nyligen i Telia Soneras mejlserver ska granskas av Post- och telestyrelsen (PTS).

Kraschen resulterade i att 1,8 miljoner mejl försvann

PTS, som är tillsynsmyndighet för lagen om elektronisk kommunikation, vill att Telia Sonera ska svara på vad som har hänt, vad som har gjorts för att lösa problemet och vad företaget gör för att det inte ska inträffa igen.

PTS genomför även en planlagd tillsyn där myndigheten frågar de 55 största tele- och internetoperatörerna om hur de arbetar förebyggande för att säkerställa god funktion och teknisk säkerhet. Den ska vara slutförd i april 2008.

Telia Sonera beskriver själv serverkraschen som den allvarligaste som drabbat företagets e-postservice.

ARTIKELN HANDLAR OM