Bobbys styvpappa tvångsförflyttas

NYHETER

Bobbys styvpappa Eddy Larsson bedöms vara så farlig att han måste flyttas till säkerhetsanstalten Kumla.

Eddy Larsson har gjort sig skyldig till våld och hot och har varnats vid upprepade tillfällen.

Foto: kai rehn
Eddy Larsson

Eddy Larsson dömdes till tio års fängelse för vållande till annans död och grov misshandel på sin styvson Bobby. Efter att ha suttit sin första tid på riksmottagningen i Kumla så placerades han på anstalten Salberga i Sala.

Där har han gjort sig skyldig till upprepade förseelser och bedöms nu vara för farlig för att få vara kvar.

Fyra varningar

Han har rapporterats för misskötsamhet vid sju tillfällen. Fem fall avser våld eller hot mot tjänsteman och två fall avser olämpligt uppträdande. Totalt har han fått fyra varningar.

Suttit isolerad

Med anledning av sitt farliga och dåliga beteende har han suttit isolerad på Salberga sedan oktober förra året och bedöms av säkerhetsskäl inte kunna placeras ut i gemensamhet på anstalten.

Kriminalvårdens placeringsenhet har därför fattat beslut att Eddy Larsson ska placeras på Kumlaanstalten, som är en säkerhetsanstalt.