De papperslösa får vända redan i väntrummet

NYHETER

Sverige får skarp FN-kritik för att papperslösa tvingas vända i väntrummen.

– Det kostar mindre att ge vård än att inte ge den, säger utredaren Elis Envall, socialstyrelsen.

Foto: Foto: EIVIND VOGEL-RÖDIN
Sverige kritiseras ”Vi har en stor grupp kvinnor från Sydamerika som far illa. Det är enormt lätt att låta dem betala hyran med sexuella tjänster, säger Charlotta Arwidsson. Hon jobbar på Röda Korsets flyktingklinik tillsammans med Karolina Höög.

Sverige kritiserades i våras av FN för att neka papperslösa subventionerad vård. Socialminister Göran Hägglund menar att tiden är mogen att ge vård åt papperslösa.

Dyrare inte ge vård

Men frågan är fortfarande bara en pappershög på socialstyrelsens utredarskrivbord.

– Man får inte göra åtskillnad på människor på det här sättet. Alla har rätt till vård även om de migrationsmässigt är här illegalt, säger Elis Envall.

Han utreder vårdbehovet och kan redan konstatera att det är dyrare att inte ge vård. Stockholms läns landsting sparade 30 miljoner kronor på att ge asylsökande gratis vård.

– Bristen på sjukvård gör att de papperslösa blir mycket sjukare och vården dyrare. Både lidande och kostnader ökar.

Barn får inte nekas

Papperslösa har inte rätt till subventionerad vård men barn får aldrig nekas. Ändå tvingas många familjer vända i väntrummen.

– Det finns en okunskap på vårdcentraler om alla barns rätt till vård. En del vet inte om att det ingår i deras uppdrag, säger sjuksköterskan Charlotta Arwidson.

Hon jobbar på Röda Korsets mottagning i Stockholm där papperslösa får vård gratis. I år räknar de till tusen besök.

Hälften av patienterna har inte ens sökt asyl. Charlotta Arwidson är kritisk till att regeringen gjort migrationspolitik av vården.

Vågar inte söka vård

– Vi har inte träffat en enda som är här för sjukvården. Alla är här av andra orsaker. Att ge vård eller inte spelar ingen roll. Vården styr inte migrationen, de flesta vet inte ens att de har rätt till den.

I praktiken är frivilligorganisationerna i dag de papperslösas enda vårdcentral.

– De flesta vågar inte söka vård för att de är rädda att gripas, säger barnmorskan Karolina Höög.

De blir fler och äldre

Två tredjedelar av patienterna är kvinnor och patienterna blir både fler och äldre. Några kräver omvårdnad dygnet runt.

Vård som inte finns.

– Vad händer när gamla ligger hemma och dör i Sverige för att de nekas vård, vi måste ha någon slags anständighetsnivå, säger Charlotta Arwidson.

ARTIKELN HANDLAR OM