Lärare fick oralsex – godkände eleven

Lärare åtalas efter att ha fått oralsex av manlig elev

NYHETER

Läraren varnade eleven att han var på väg att underkännas.

Men föreslog sex i utbyte mot godkänt i betyg.

Det hävdar åklagaren som nu åtalar en lärare i Jämtland, skriver ÖP.

Händelsen ska ha inträffat för ett par år sedan i en gymnasieskola i Jämtland, där den manlige läraren undervisade den då 18-årige eleven, skriver Östersunds-Posten.

Hämtades i bil

Läraren ska mot slutet av sista terminen ha sagt till eleven att denne riskerade att få underkänt i ett ämne – men föreslog oralsex i utbyte mot godkänt i betyg, enligt åtalet.

Samma dag ska läraren sedan ha hämtat eleven i bil och tagit hem honom till sin bostad. Där ska eleven ha utfört oralsex på läraren. Eleven fick sedan godkänt i avgångsbetyg.

18-åringen ska senare ha berättat om händelsen för kamrater och skolpersonal, vilket ledde till att skolan polisanmälde läraren.

”Ord mot ord”

Nu åtalas läraren för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Läraren nekar till brott.

– Ord kommer att stå mot ord, men jag bedömer elevens berättelse som trovärdig, säger kammaråklagare Åse Schoulz till ÖP.

Som bevisning har åklagaren bland annat sms från läraren till eleven, där det tydligt framgår att läraren föreslår att de ska ha sex, och ett inspelat mobilsamtal med liknande innehåll, skriver ÖP.

Fakta: Så säger lagen

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet.

Brottsbalken, 6 kap. 3 §.