Forskare: Nickeltesta din mobiltelefon!

Var femte mobil kan orsaka allergi

NYHETER

Nickeltesta din mobil.

Rådet från danska och kanadensiska forskare riktas särskilt till dem som redan lider av nickelallergi. Två nya studier visar att många mobiltelefoner avger nickel.

Foto: sara ringström
Vanlig allergi Nickelallergi är vanligt och nu visar det sig att det kan orsakas även av mobiltelefoner.

Var femte mobiltelefon i en dansk undersökning avger nickel i en sådan mängd att det kan orsaka allergi vid långvarig kontakt med huden. I den kanadensiska undersökningen testades 23 populära modeller från åtta tillverkare. Nästan hälften, 43 procent, avgav nickel.

– Egentligen borde tillverkarna kunna informera kunderna, men de har än så länge ingen plikt att göra det, säger professor Jeanne Duus Johansen, chef för Videncenter for Allergi i Danmark.

Hemligt

Hon vill inte avslöja vilka telefonmodeller som utmärkte sig i den danska genomgången av 41 modeller, som tillsammans motsvarar ungefär halva utbudet på den danska marknaden. Undersökningen byggde på att tillverkarna skulle förse forskarna med gratis testtelefoner. Bara två av fem tillfrågade företag ville vara med – men bara på villkor att företagens namn hölls hemliga.

De kanadensiska forskarna namnger däremot de nickelmobiler och nickelavgivande headset de hittat. Bland dem finns några olika modeller från Samsung, Sony Ericsson, Blackberry och Motorola.

Men enligt Jeanne Duus Johansen kan mängden nickel variera mellan två till synes identiska exemplar, eftersom telefonerna består av många olika komponenter och dessa inte alltid har samma ursprung.

Växande problem

– Exempelvis testade vi fem telefoner av samma märke och modell. Bara två av dem avgav nickel, säger hon.

Det bästa är att köpa ett nickeltest på apoteket och kontrollera sin egen telefon, tycker hon. Rådet gäller särskilt dem som sedan tidigare lider av nickelallergi.

Nickel kan avges från olika delar av telefonen, till exempel knapparna, ramen runt skärmen eller en blank logotype.

Jeanne Duus Johansen vill att danska myndigheter ska agera för att EU:s nickeldirektiv ska tillämpas på mobiltelefoner. För till exempel glasögon och smycken finns redan en maxgräns för nickel, eftersom dessa produkter kommer i långvarig och tät kontakt med huden.

– Det kommer hela tiden nya rapporter om nickelallergi och mobiltelefoner och det här är bara början. Problemet kommer att växa, säger hon.

FAKTA

Vanligaste kontaktallergin

Nickelallergin är den vanligaste kontaktallergin. I Sverige är cirka 15 procent av kvinnorna och mellan två och fem procent av männen drabbade.

Rodnad, svullnad, blåsor, sprickor och klåda kan uppstå hos allergikern på den del av huden som varit i kontakt med nickel.

Ungefär en tredjedel av nickelallergikerna utvecklar handeksem, som kan bli kroniskt.

Avgörande för allergirisken är inte nickelhalten, utan hur mycket nickel som avges från ett föremål.

Man kan själv testa om ett föremål avger alltför mycket nickel med Apotekets nickeltest.

Enligt en artikel i Canadian Medical Association Journal gav tio av 23 testade mobiler och headset utslag i ett sådant test.

Videncenter for Allergi i Danmark har testat 41 mobiler. Åtta av dem frigav nickel.

TT

Cecilia Klintö/TT