Apoteket ska garantera glesbygden

NYHETER

Apotekets monopol slopas, men Apoteket får ansvar under en övergångsperiod för att se till att inte servicen i glesbygd försämras, föreslår regeringens utredare.

Utredaren Lars Reje konstaterar att det är svårt att förutse alla effekter av ett slopat apoteksmonopol. Han vill därför införa en oberoende utvärderingsprocess under två år.

– Jag vill öppna för olika organisationsformer. Jag vill öppna för företag att äga apotek och farmacevter ska också kunna äga apotek, säger Lars Reje.

Apoteken ska också vara skyldiga att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel.

Höga krav viktigt

– Av flera skäl är det viktigt att ställa krav på samtliga aktörer på arenan att tillhandahålla alla läkemedel som förskrivs på recept.

Däremot ska apoteken inte vara skyldiga att tillhandahålla samtliga receptfria läkemedel.

Apoteken ska inte få lämna rabatt på läkemedelspriset. För receptfria läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen kan apoteken sätta sina egna priser.

– Min förhoppning är att det ska leda till prispress, säger Lars Reje.

Läkemedelsförmånsnämnden ska även i fortsättningen besluta om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen och Socialstyrelsen har fortsatt tillsyn över apotekspersonalen.

Tillstånd krävs

Den som vill driva apotek måste få tillstånd till det från Läkemedelsverket. Ägaren måste inte själv ha farmacevtisk kompetens, men däremot ska det alltid finnas farmacevtisk personal på plats när apoteket är öppet. Alla apotek ska också ha en läkemedelsansvarig.

Tillverkare av läkemedel, företag som säljer läkemedel och läkare eller annan personal som får förskriva läkemedel ska inte få driva apotek, enligt förslaget.

– Ett slopat apoteksmonopol leder till fler apotek, längre öppettider, kortare köer och bättre service för kunderna. Det är utmärkt och något som Sveriges Farmacevtförbund har arbetat för i många år, säger förbundets ordförande Cecilia Bernsten i en kommentar.

Förbundet befarar däremot att utredarens förslag kan leda till att Sverige går från ett monopol till ett oligopol.