”Fyra miljoner en rimlig kostnad”

Staffan Dopping: Det är en seriös film som inte domineras av kaffekonsumtion

NYHETER

Cirka fyra miljoner är en rimlig kostnad för den så kallade ÖB-filmen.

Det hävdar försvarets informationsdirektör Staffan Dopping.

– Det är klart att vi tycker, annars hade vi inte gjort det här, säger han till aftonbladet.se.

Foto: Försvarets bildbyrå
Staffan Dopping, informationsdirektör vid Försvarsmakten.

Enligt Staffan Dopping är filmen "Redo för insats – en film om försvarsmakten" inte en julklapp till de anställda.

– Försvarsmakten delar inte ut juklappar. Vi har en alltför ansträngd ekonomi för det, så tyvärr får man ingen julklapp när man jobbar inom försvaret. Däremot får man ta del av information.

Har du själv sett filmen?

– Ja, jag är ju ansvarig för den. Jag tycker den är bra. Den innehåller fakta och ger en öppen bild av vad försvarmakten gör i dag och i vilket sammanhang vi verkar. Den är också allsidig. Det är inte bara vi själva som talar om vad vi åstadkommer utan även människor utifrån. Huvudrollen delas dock av försvarsmakten och dess medarbetare.

Varför gjorde ni filmen?

– Huvudskälet var att ÖB Håkan Syrén ville kommunicera ett kvitto på vad vi uträttat under de senaste tre åren. Förhoppningen är att medarbetarna som tittar på filmen ska känna stolthet över sin roll inom försvarsmakten.

”Seriös film”

Filmen har av vissa enligt uppgifter i Svenska Dagbladet kallats för "ÖB-filmen" och ibland "ÖB - The Movie". Men enligt Staffan Dopping handlar den största delen av filmen inte om Håkan Syrén, utan om försvaret.

– Det här är en seriös film som inte domineras av kaffekonsumtion och vedhuggning, även om vi visar några delar av Håkan Syréns privata jag, säger han till aftonbladet.se.

Filmen har stött på kritik från Officersförbundets ordförande Lars Fresker som uppger att deras medlemmar inte förstått varför filmen distribuerats till deras hem. Något som gav en extra kostnad på 700 000 kronor.

Men enligt Staffan Dopping var det en rimlig kostnad att ta.

– Vi skickade ut filmen per post till hemadressen för att nå alla. Reservofficerer har dessutom inga postfack. Den här filmen konsumerar man gärna i hemmiljö och de anhöriga är också berörda av försvarsmaktens förändring och kan på det här sättet ta del av den.

Har du själv mött några reaktioner?

– Nej, jag har inte fått några reaktioner men genom Michael Jarl vid Försvarsmaktens informationsavdelning har jag fått höra om folk som varit nöjda och stolta efter att ha sett filmen. Jag har dock förstått via Officersförbundet att några varit missnöjda men till mig har faktiskt inte hört av sig.

”Rimlig kostnad”

Enligt Staffan Dopping var fyra miljoner kronor en rimlig kostnad för filmen.

– Det är klart att vi tycker, annars hade vi inte gjort det här. Men sen är det beroende på hur man räknar. Vi har 32 500 anställda och det ger en kontaktkostnad på 115 kr per person för ett 57 minuter kvalificerat budskap. Är det dessutom anhöriga som också ser filmen, vilket är vår förhoppning, så sjunker kontaktkostnaden ytterligare. Att bara tala prislapp ger en halv diskussion, tycker jag.

Kommer ni göra någon uppföljning för att se hur många som faktiskt tittade på filmen?

– Vi kommer att göra en undersökning men vi kommer inte fråga alla anställda. Men vi kommer fråga så pass många att det blir representativt och vi kommer följa upp detta relativt snart. Vi kommer fråga både om de har tittat på filmen och vad de har fått ut av den.