Nu kommer kräksjukan tillbaka

NYHETER

Vinterkräksjukans kulmen väntas om några veckor.

Många riskerar att smittas på jobbet, framför allt personal på sjukhus, förskolor och äldreboenden.

Vissa får också en ekonomisk smäll, andra skickas hem med full lön.

I flera landsting slipper de vårdanställda avdrag för karensdag om de insjuknar i vinterkräksjukan på jobbet. Men reglerna ser mycket olika ut över landet. Västra Götalandsregionen tillhör de som har generösa villkor. Där stängs personalen av från arbetet med bibehållen lön från första sjukdagen till två dygn efter att personen betraktas som smittfri. I Kronoberg däremot gäller en obetald karensdag och därefter 80 procent sjuklön.

– Arbetsgivarna skickar hem personal utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, då borde full lön betalas ut i alla landsting, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet.

Enligt Jan Svensson, förhandlare på Sveriges kommuner och landsting, är det upp till varje kommun och landsting att avgöra om de vill skicka hem personal med full lön eller inte.

Fler grupper

Reglerna i kollektivavtalet, som ger möjlighet till slopad karensdag, gäller bara sjukvårdspersonal. Men även personal på förskolor och äldreboenden löper ökad risk för att smittas av vinterkräksjukan. Men för dessa yrkesgrupper gäller ordinarie regler.

Fackförbundet Kommunal arbetar intensivt med att få till lokala avtal om slopad karensdag i fler yrkesgrupper.

– Vinterkräksjukan drabbar personalen inom kommunernas alla verksamheter, därför vill vi ha samma regler för alla. En tekniker som arbetar på ett sjukhus utsätts för liknande risk att smittas av vinterkräksjukan som en undersköterska som jobbar direkt med patienter, säger Annica Jansson, ombudsman på Kommunals avtalsenhet.

Livsmedel

Personer inom livsmedelsbranschen riskerar att smitta många andra om de skulle gå till jobbet när de fortfarande smittar. Där gäller reglerna om smittbärarpenning där den anställde som har eller antas ha en smittsam sjukdom ges rätt till ersättning från Försäkringskassan.

De slipper karensdag och får 80 procent av lönen från första sjukdagen. Men de fallen är få. Cecilia Udin, utredare på Försäkringskassan, uppskattar att det rör sig om mindre än 1000 personer i hela landet per år.

FAKTA

Kräksjukan

Kulmen för vinterkräksjukan (Calicivirus) förväntas i januari-februari.

Sjukdomen är extremt smittsam och fortsätter smitta ett par dygn efter att patienten känner sig frisk. God handhygien och att stanna hemma från jobb och skola rekommenderas.

Viruset sprids via smittade personer eller mat som har hanterats av en smittad person.

Vanliga symtom är häftiga kräkningar, diarré, buksmärtor, feber, huvudvärk och muskelsmärtor.

Viruset överlever långa tider utanför människan, men behöver en människa för att kunna föröka sig.

De flesta blir friska efter 1–5 dygn och dödsfall är ovanliga.