Syrebrist nära vid inrikesflygning

NYHETER

Passagerarna på ett svenskt reguljärplan var förra våren nära att drabbas av syrebrist. En liknande händelse i Grekland för tre år sedan ledde till att samtliga ombord omkom.

Under flygresan mellan Bromma och Göteborg i mars i fjol sjönk lufttrycket i Malmö Aviations plan med 47 personer ombord utan att varningssignalerna tydligt indikerade det. Först när kabinpersonalen tog kontakt med cockpit och berättade att syrgasmasker fällts ut från luckorna i taket uppmärksammades piloterna på att trycket fallit i samband med att planet lyfte över 10000 fot. Då hade planet stigit till 18000 fot.

Brist på syrgasmasker

Till råga på allt fick inte alla 45 passagerare en syrgasmask direkt. På planets vänstra sida fattades det masker och personalen fick, sedan den försett sig med bärbara syrgasmasker, flytta passagerare. Totalt saknades nästan hälften av maskerna i det knappt halvfyllda planet.

En i kabinpersonalen berättade efteråt för Statens haverikommission att han känt sig yr och lätt illamående när han gick med serveringsvagnen. Men eftersom personalens syrgasmasker aldrig ramlade ut som de skulle uppmärksammade kabinpersonalen inte att lufttrycket sjunkit.

Bara minuter

Enligt haverikommissionen betraktas incidenten som allvarlig. Vid 19000 fot är syrgashalten hälften av vad den är när kroppen befinner sig vid havsytans nivå. Det är sannolikt att det hade räckt med några minuters fortsatt stigning för att de ombordvarande skulle ha fått allvarliga medicinska problem till följd av syrebristen, enligt rapporten.

Haverikommissionen hänvisar till en olycka i Grekland 2005 med en Boeing 737 där piloterna och passagerarna blev medvetslösa sedan de drabbats av syrebrist under stigning. Planet kraschade till sist sedan motorerna stannat av bränslebrist. Samtliga 121 ombord omkom.

Haverikommissionen konstaterar att piloterna hade små möjligheter att upptäcka den farliga situationen som höll på att uppstå. Varningssystemet för hög höjd fungerade inte samtidigt som de två förarna var upptagna med att försöka tyda orsaken till att en varningsskylt tänts på luftkonditioneringspanelen.

Så snart planet hade nått ner till 10000 fot beslutade piloterna att fortsätta resan som planerat till Göteborg. Ingen av passagerarna eller personalen behövde efteråt söka sjukhusvård.