Hagamannen till sjukhus

Niklas Lindgren fick bevakad permission till ortopedmottagning

NYHETER

”Hagamannen” har fått sin första permission.

Niklas Lindgren fick lämna fängelset för att uppsöka sjukhus.

– Men han är tillbaka nu, säger Magnus Carlstedt vid Norrtäljeanstalten till VK.

Foto: casper hedberg
Niklas Lindgren.

Den 6 november fick Niklas Lindgren permission för att uppsöka ortopedmottagningen vid Norrtälje sjukhus. Lindgren var vid tillfället sammankopplad genom handfängsel med personal från fängelse, skriver Västerbottens-Kuriren.

Det är oklart hur länge Niklas Lindgren vistades på sjukhuset.

I samband med permissionen informerades polisen.

Dömdes till 14 års fängelse

Niklas Lindgren dömdes till 14 års fängelse i mars 2006 för försök till mord, grov våldtäkt, våldtäkt och försök till våldtäkt.

Normalt sett kan den som avtjänar ett längre fängelsestraff få permission först efter att en fjärdedel av straffet avtjänats, det vill säga i slutet av september 2009 för Niklas Lindgrens del.

FAKTA

Så säger lagen:

37 § Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han eller hon vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning och behandling inte lämpligen genomföras inom anstalten bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får en intagen föras över till ett allmänt sjukhus. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom om att en intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall chefen för kriminalvårdsanstalten underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård för en intagen ges i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Ur Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt.