Allt färre mord klaras upp

Tystade vittnen får allt fler mördare att gå fria

NYHETER

Andelen fall av dödligt våld som klaras upp minskar, visar färska siffror från Brå.

Tystade vittnen får allt fler mördare att gå fria – och en växande mängd svårutredda uppgörelser i den undre världen tynger polisen.

– Man kan leva med ett ouppklarat fall under en hel karriär, suckar Per-Olof Johansson, chef för spaningsroteln vid länskriminalpolisen i Västra Götaland – ett län som de senaste åren drabbats hårt av en eskalerande gängbrottslighet.

Men antalet våldsbrott som kopplas till kriminella grupperingar har även ökat i hela landet. Samtidigt konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) att andelen fall av dödligt våld – alltså mord, dråp, misshandel och vållande till annans död – där en gärningsman dömts eller dött i samband med brottet krymper.

– Utvecklingen gäller hela landet. Vi ser en nedåtgående trend, säger Bråforskaren Mikael Rying.

Få vågar vittna

De första åren på 90-talet var bara 13 procent av det dödliga våldet ouppklarat – cirka 70 fall gick inte att knyta till någon misstänkt. Perioden 2002–2006 hade andelen stigit till 22 procent – vilket betyder att omkring 100 gärningsmän då gick fria.

– Vad som ligger bakom ökningen är svårt att avgöra eftersom ingen grundlig analys ännu gjorts, säger Rying.

Men enligt Thord Modin, chef för Rikskriminalpolisens underrättelseenhet, kan en förklaring vara att fler uppgörelser med dödlig utgång sker i den undre världen.

Just den typen av fall är särskilt svårutredda, konstaterar Modin. Han ser flera möjliga skäl till det: Färre vågar vittna om mord med anknytning till organiserad brottslighet, de inblandade håller tyst i större utsträckning och gärningsmannen har ofta ingen uppenbar anknytning till offret.

– Den klassiska bilden av förövaren som en nära släkting, vän eller någon som har en relation med offret stämmer inte riktigt lika väl längre, säger Modin.

Han befarar att polisen kan få svårt att hantera den nya brottsligheten – trots ny avancerad teknik.

– Resurser har omfördelats till utredningsenheter, men mängden information i förundersökningarna har ökat enormt eftersom fler ofta är inblandade i brotten, säger Thord Modin.

”Rädsla en affärsidé”

I takt med att en allt större andel mord aldrig klaras upp har också hot eller våld mot vittnen skenat. Antalet personer som lagförts för övergrepp i rättssak har fördubblats sedan början av 2000-talet.

– Givetvis finns en trend att folk blivit försiktigare med att vittna. Problemet ligger i de kriminellas sätt att leva. Det bygger på omgivningens rädsla. Det är deras affärsidé, skrämseltaktik är deras koncept, säger Per-Olof Johansson.

Hans enhet arbetar för närvarande med tre brutala misstänkta mord med anknytning till kriminella miljöer på Hisingen i Göteborg förra året. Ännu har ingen åtalats för något av dåden.

– När de inblandade har erfarenhet av rättsväsendet, en lojalitet emellan sig eller är rädda för repressalier blir utredningarna tyngre och svårare, säger Johansson.

– Men vi har alltid gott hopp om att lösa ett mord.

FAKTA

Färre fall av dödligt våld klaras upp

Andelen fall av dödligt våld som klarats upp under tre tidsperioder (andelen uppklarade brott anges i procent):

1990–1995 87 procent

1996–2001 83 procent

2002–2006 78 procent

Totalt är mellan 300 och 400 mord i Sverige olösta.

Cirka 70 ouppklarade fall av dödligt våld ägde rum mellan 1990 och 1995.

1996 till 2001 hade antalet stigit till cirka 90 ouppklarade fall

Mellan 2002 och 2006 ligger antalet på cirka 100.

53 fall av dödligt våld mot kvinnor 1990–2004 är ouppklarade.

Olösta mord är ofta väldigt oplanerade eller väldigt planerade. De senare manifesteras tydligast av mord i kriminella sammanhang, de förra av bråk mellan två för varandra okända personer utomhus. Båda typerna av dödligt våld kan lämna få ledtrådar efter sig.

Källa: Polisen, Brå (TT).

Esbjörn Sandin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM