”Bokstavstrogna ska respektera värden”

Integrationsministern invigde Folk & Försvar

NYHETER

Det duger inte att hänvisa till religionsfrihet när universella värden som jämställdhet kränks, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Nu drar hon igång en tre år lång dialog om ”vår värdegrund”.

Det duger inte att hänvisa till religionsfrihet när universella värden som jämställdhet kränks, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Nu drar hon igång en tre år lång dialog om ”vår värdegrund”.

Sabuni öppningstalade vid årets upplaga av Folk och försvars rikskonferens i Sälen på temat ”gemensam värdegrund i Sverige”.

En gemensam vision och känsla av tillhörighet är lika viktigt som lika ekonomiska och sociala möjligheter, om utanförskapet ska bekämpas, sade Sabuni. Det senare ser hon som grogrund för såväl fundamentalism som våld.

Religionerna måste anpassa sig

Parallellt med växande migrationsströmmar växer i Sverige antalet människor som lever i förnekelse av att etnisk, kulturell och religiös mångfald är ”grunden för det samhälle vi bygger”, enligt Sabuni. I stället odlar de en ”folkhemsnostalgi”.

Som motmedel ordinerar Sabuni och regeringen nu en tre år lång dialog, mellan experter, praktiker och vanligt folk, som ska sprida och klargöra hur de mänskliga rättigheterna och den svenska värdegrunden ser ut.

– Men det räcker inte med att bara prata, dialogen måste landa i konkreta åtgärder, sade hon.

I en utfrågning på konferensscenen efter talet sade Sabuni att ”vi kan inte leva bokstavstroget efter Bibeln eller Koranen”.

Ökad kunskap om rättigheter

– Religionerna måste anpassa sig efter vad vi uppnått. Religionsfriheten handlar inte om att man får kränka de mänskliga rättigheterna. När människor hänvisar till religionsfriheten som om det skulle ge dem rätten att bete sig hur som helst mot andra människor, bara för att man kan hänvisa till några rader i Bibeln eller Koranen. Det stämmer inte, det är inte det som är religionsfrihet, förtydligade hon för TT senare.

– Det handlar om mycket mer än att det finns muslimer i vårt land. Vi behöver öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna, och den dialogen måste alla delta i.

Dialogen om värdegrunden ska dras igång under våren. Vid sidan av enskilda ska kommuner, landsting och andra myndigheter dras in, nya nätverk startas, och modern kommunikationsteknik användas flitigt.

År 2010 ska arbetet sammanställas och utmynna i rekommendationer.

Karl Vicktor Olsson/TT