Islossningen i Antarktis ökar

Nya larm om växthuseffekten

NYHETER

Nu kommer nya larm om växthuseffekten.

Islossningen från Antarktis istäcke har ökat med 75 procent på tio år, visar en ny studie.

Forskare från fem länder, ledda av Eric Rignot vid den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasas raketdriftslaboratorium Jet Propulsion Laboratory, har använt fyra satelliter för att skapa en bild av hur det ser ut runt Antarktis, skriver nyhetsbyrån AFP.

Syftet har varit att mäta hastigheten på glaciärerna som förflyttar is från de massiva lagren som täcker Antarktis berggrund till kusten.

Minskar snabbt

Under 2006 rasade uppskattningsvis 192 miljarder ton is från Antarktis ner i havet, enligt forskarnas beräkningar.

Istäcket på den västra delen av Antarktis förlorade 132 miljarder ton, täcket på halvön i närheten av Sydamerika förlorade 60 miljarder ton medan den östra delen knappt förlorade något.

Forskningsgruppen konstaterar i studien, som publiceras i tidskriften Nature Geoscience på nätet, att under tiden som studien pågått har hela istäcket på Antarktis minskat. Minskningstakten har ökat med 75 procent på tio år.

Isen i Antarktis beräknas innehålla mer än två tredjedelar av världens färskvatten.

Väcker oro

Glaciologen Ninis Rosqvist vid Stockholms universitet har ännu inte tagit del av studien, men hon tycker att resultatet är oroande. Enligt henne kan det potentiellt innebära en stor effekt på havsnivån om det blir en ökning av avsmältningen från Antarktis glaciärer. Inte minst om de så kallade shelf-isarna, glaciärisar som går ut i havet, smälter snabbare.

– Då ökas möjligheten för isen att dräneras ut i havet. Shelf-isarna har legat som bromsklossar för glaciärerna och smälter de fortare så bromsas det inte lika mycket, säger hon till TT.

Samtidigt säger Ninis Rosqvist att man måste se vilket jämförelsematerial forskarna använt i studien innan det går att komma med detaljerade analyser.

TT