Högsta inflationen på 14 år

Dyrare boräntor, mjölk och bränsle är några av orsakerna

NYHETER

Inflationstakten var 3,5 procent i december förra året, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är den högsta siffran på 14 år.

– Det här urholkar vår köpkraft, säger Annika Creutzer, privatekonom och chefredaktör för Privata affärer till aftonbladet.se.

Annika Creutzer, chefredaktör, Privata affärer.

Inflationstakten är den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna. Enligt en enkät sammanställd av Reuters väntades en inflationstakt på 3,6 procent.

Inflationstakten blev 3,5 procent i december, jämfört med 3,3 procent i november.

Det är den högsta siffran på 14 år. Senast inflationstakten var högre var 1993, efter Sveriges devalvering av kronan.

Annika Creutzer, privatekonom och chefredaktör för Privata affärer, menar att det finns anledning till oro.

– Det här urholkar ju vår köpkraft. Tidigare har vi haft många år med reallöneökningar och ökad köpkraft. En inflationstakt på 3,5 procent innebär att om vi får en löneökning på 2,5 procent så har vi ju mindre att handla för. Trots att du får en löneökning så går du alltså back.

Risk för höjda räntor

Konsumentpriserna steg med 0,2 procent från november till december.

Prishöjningar på ost, mjölk och ägg, som sammantaget steg med 4,3 procent, bidrog till att öka konsumentpriserna med 0,1 procent i december.

– Att mat som mejeriprodukter blir dyrare är allvarligt. Mat måste vi ju handla. Andra saker som paketresor som ökade med 2,7 procent kan man ju avstå från om man inte har råd.

Men det enskilt största bidraget på inflationstakten har under hela 2007 utgjorts av ökade räntekostnader för egna hem (27,3 %) som nu i december bidrog uppåt med hela 1,2 procentenheter. Och enligt Annica Kreutzer kan inflationen leda till högre styrränta.

– En hög inflation ökar risken för höjda räntor. Riksbankens uppgift är att hålla inflationen i schack. Målet är att inflationen ska ligga på 2 procent, plus eller minus en procentenhet. Kanske borde Riksbanken ha varit tuffare tidigare. Men samtidigt vet man inte hur ekonomin hade sett ut i så fall. Då kanske det hade varit färre jobb istället.

Påverkas av omvärlden

Samtidigt påverkar resten av världen också Sveriges ekonomi, vilket gör att inflationen kanske inte blir lika hög framöver.

– Konjunkturen är dämpad på många andra håll men inte i Sverige än. Riksbanken räknar med att inflationen dämpas av den internationella konjunkturen, Annika Creutzer.

Den underliggande inflationen, enligt måttet KPIX, låg på årsbasis på 2,0 procent, jämfört med 1,9 procent i november.

Boräntekostnader samt el- och bränslepriser lyfte konsumentpriserna (KPI) med 0,1 procentenheter vardera.

Åt andra hållet verkade prissänkningar på kläder, minus 1,6 procent, och drivmedel (–1,4 procent) som sänkte KPI med 0,1 procentenheter vardera.