Hovrättens friande dom mot Petersson spikad

Hovrättens friande dom mot Petersson står fast

NYHETER

Riksåklagaren (RÅ) avvisar överåklagare Christer van der Kwasts begäran att Högsta domstolen (HD) ska pröva hovrättens friande dom för tidigare Skandiachefen Lars-Eric Petersson.

Petersson dömdes av Stockholms tingsrätt till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Men Svea hovrätt friade honom strax före jul.

Christer van der Kwast sågade hovrättens domskäl och begärde med hänvisning till den allmänna rättssäkerheten att RÅ skulle försöka få HD att ompröva domen.

Men RÅ anser inte att det finns tillräckliga skäl för detta och avslår därför hans begäran.

Det betyder att den friande domen mot Lars-Eric Petersson står fast.

TT