”Äktenskapet visar att man hör samman”

Regeringens utredare Hans Regner chattade med läsarna om förslaget till könsneutrala äktenskap

NYHETER

En könsneutral äktenskapslagstiftning är det sista steget mot att homosexuella ska likställas med heterosexuella i samhället.

Det sa Hans Regner, som utrett frågan åt regeringen, när han chattade med aftonbladet.se:s läsare.

Men han uppmanade samkönade par att tänka sig för en extra gång om de har planer på att flytta utomlands.

– Landet de flyttar till kanske inte erkänner deras äktenskap och då kan det bli problem, sa Regner.

Sofie säger: Varför tror du att vissa är negativa och emot homosexuella äktenskap?
Hans Regner säger: Dels kan det bero på en allmän inställning om homosexuella, sedan kan det vara för att man inte tycker om att saker och ting ändras. Sedan kan det bottna i att man har en traditionell uppfattning om vad äktenskapet är för någonting. Det är framförallt det som kyrkorna har fört fram.
Goofy säger: Varför räcker det inte bara med samma juridiska rättigheter? Det är väl ingen "mänsklig rättighet" att gifta sig i kyrkan...
Hans Regner säger: Nej, det är det i och för sig inte. Det är väl i princip ingen mänsklig rättighet för någon att få gifta sig. Det här handlar mer om hur de homosexuella upplever sin situation. För det är nog så att många uppfattar att äktenskapet betyder mer än det här partnerskapet som finns för närvarande. Äktenskap är ett bättre sätt att visa att man hör samman.
nils säger: Skall man få gifta sig i kyrkan eller blir det bara borglig vigsel som blir lagligt?
Hans Regner säger: Båda formerna blir lagliga. Sedan är det en annan sak om prästerna är villiga att viga. Alla kan få gifta sig lagligt i kyrkan eller borgerligt. Men det blir bara de borgerliga vigselförrättarna som blir skyldiga att viga alla. Enligt förslaget blir det upp till prästerna själva att bestämma om de vill viga.
Bravo säger: Tjennare Hans, undrar när förslaget ska träda i kraft?
Hans Regner säger: Mitt förslag var att det skulle ha skett nu vid årsskiftet. Men så blir det inte. När det träder i kraft kan jag inte svara på.
Mowitz säger: Hur många länder i EU har könsneutrala äktenskap?
Hans Regner säger: Det är tre länder. Spanien, Nederländerna och Belgien. Norrmännen håller på och diskuterar frågan (även om de inte tillhör EU).
tartan säger: Hej! Som invandrare, muslim och bög - hur ska ni få imamer att välsigna mitt framtida äktenskap?
Hans Regner säger: Det kan vi tyvärr inte få eftersom trossamfunden inte är skyldiga att viga någon. Det är väl tyvärr så att inom islam och katolska kyrkan accepterar man inte äktenskap mellan par av samma kön. Men du kan ju gifta dig borgerligt i Sverige.
Jopp säger: Är det bara själva ordet som skiljer äktenskap från partnerskap, eller finns någon annan skillnad (förutom rent känslomässiga aspekter)?
Hans Regner säger: Nej, det finns inga skillnader. Inte juridiskt sett i alla fall. Det är samma konsekvens av att gifta sig som att ingå partnerskap. Det finns dock en liten skillnad. Om ett barn föds inom ett äktenskap mellan en man och en kvinna blir mannen automatiskt pappa till barnet. Om ett barn skulle födas i ett äktenskap mellan två kvinnor så blir den andra kvinnan inte automatiskt mamma till barnet.
marie säger: Varför är äktenskapet en så laddad fråga?
Hans Regner säger: Det hänger ihop med hur kyrkan uppfattar äktenskapet. Det finns olika uppfattningar inom olika kyrkor. Mycket bottnar i den religiösa uppfattningen, plus att äktenskapet av tradition alltid har setts som en förbindelse mellan man och kvinna.
Salle säger: Hur tror du att folks (främst negativa) inställning kommer att förändras med tiden med hänsyn till hur homosexuella ofta behandlas och till vad många tycker? Och kommer ni vidta några åtgärder om förhållandet blir värre, vilka åtgärder i sådana fall?
Hans Regner säger: Som svar på sista frågan så har jag lämnat den här frågan i från mig. Som svar på den första frågan tror jag personligen att det här kan bidra till att de homosexuella blir mer likställda med alla andra.
Teologistudent säger: Ska troende präster som inte vill viga homosexuella "äktenskap" kunna viga heterosexuella?
Hans Regner säger: Ja, det är mitt förslag i alla fall.
Philip säger: Jag förstår inte, vad har STATEN med att göra vilka som ska få vigas i kyrkan?! Är inte det upp till kyrkan?
Hans Regner säger: Det är lagreglerat i vilken utsträckning som kyrkorna får viga. Det hänger ihop med att det följer en massa verkningar av att man gifter sig. De som inte vill gifta sig kan sambo.
Nils säger: Med ditt förslag kommer det att finnas någon skillnad överhuvudtaget kvar i lagstiftningen mellan äktenskapstyperna man/kvinna, man/man och kvinna/kvinna?
Hans Regner säger: Nej. Det kommer att regleras i precis samma lag och med precis samma regler. Det enda undantaget blir när det gäller barn som föds inom äktenskapet. (Se tidigare svar)
marie säger: Varför infördes partnersskapslagen och inte äktenskap för homosexuella på direkten?
Hans Regner säger: Man kan väl säga att tiden inte var mogen då.
salig säger: Om förslaget går igenom, vad händer då med de som har registrerat partnerskap?
Hans Regner säger: Enligt mitt förslag ska de i fortsättningen betraktas som gifta. Man behöver inte göra någonting utan det ska skötas med automatik.
Naturvetare säger: Tycker du att Sverige skall verka internationellt för likställd kärlek mellan heterosexuella och homosexuella, isåfall hur? (EU, FN o.s.v.?)
Hans Regner säger: Om vi tittar på våra egna som gifter sig här i Sverige så är det naturligtvis en fördel för dem om deras äktenskap blir accepterade också i andra länder. För att det ska bli så skulle vi behöva verka inom EU. Om homosexuella som gifter sig här i Sverige vill flytta till ett annat land så måste de noga tänka sig för. För det kan vara så att det landet de flyttar till inte erkänner deras äktenskap och då kandet bli problem för dem. Till exempel om den ena av dem dör så får den andra inte ärva. Sociala förmåner kan utebli och så vidare.
undrar säger: Har du sett att nästan hälften av de som svarat på frågan om könsneutrala äktenskap här på aftonbladets hemsida är emot och hälften för? Kommentar?
Hans Regner säger: Jag är inte förvånad. Det stämmer med andra undersökningar som har gjorts.
Dala säger: Skall vi tillåta mångäktenskap också? Om tre personer är överens om att de vill gifta sig med varandra så borde det väl inte finnas några hinder?
Hans Regner säger: Det är inte mitt förslag i alla fall. Men det finns de som säger att om vi tar det här steget nu så öppnar vi för ytterligare saker. Men det är riksdag och regering som beslutar om det, det är inte min sak.
Henke säger: Kommer samma lagstiftning att gälla muslimska, judiska och ortodoxa kyrkan i Sverige? Om inte, varför gäller detta bara den kristna?
Hans Regner säger: Det gäller för alla.
ullan säger: Har det gjorts några undersökningar i de länder där könsneutrala äktenskap är tillåtna , dvs bland medborgare i dessa länder? Har det genomförts någon form av omröstning i frågan, Eller hur gick det till då det godkändes?
Hans Regner säger: Någon folkomröstning har inte verkställts någonstans, så vitt jag känner till. I Spanien var det regeringen och parlamentet som bestämde att nu ska vi göra det här för att bryta med traditionerna från Franco-tiden. Vad jag har hört så fanns det ett ganska stort folkligt stöd för det här i Spanien, dock inte från katolska kyrkan. I Belgien och Nederländerna var det lite enklare att genomföra för där behöver man inte blanda in kyrkan. Där är det alltid borgerlig vigsel som gäller.
Anders säger: Varför måste de ha exakt samma rättigheter som heterosexuella? Det är ju inte samma förutsättningar. Räcker det inte att de gifter sig borgligt?
Hans Regner säger: Ja, men det är en likställighetsfråga det här. Samma regler ska gälla för alla.
säger: Jag antar att detta är ett steg i en rad för att förbättra de homosexuellas ställning i samhället. Finns det några tankar/förslag vidare att utveckla? Har Sverige fått några kommentarer från omvärlden?
Hans Regner säger: Kommentarer från omvärlden känner jag inte till. Det har vidtagits en mängd olika åtgärder de senaste 30 åren för att likställa de homosexuella med de heterosexuella, och det här är väl sista steget.

aftonbladet.se