Läsarna: Vi vinner inte på regeringens politik

Statsvetare: Många väljare hade förväntat sig mer än vad de faktiskt har fått

NYHETER

Maktskiftet levde inte upp till förväntningarna.

Sju av tio av aftonbladet.se:s läsare känner inte att de har vunnit på regeringens politik.

– Många väljare hade förväntat sig mer än vad de faktiskt har fått, säger statsvetaren Peter Esaiasson.

Foto: MARIE ULLNERT
Statsvetarprofessor Peter Esaiasson.

Den svenska ekonomin går bra, jobben blir fler och de som arbetar får mer över efter skatt. Ändå fortsätter regeringen att tappa i opinionsmätningarna. Enligt den senaste undersökningen från Demoskop fick allianspartierna 38,6 procent av stödet medan oppositionen drog ifrån till 57,6 procent.

Förväntningsgap

Missnöjet bekräftades när aftonbladet.se lät sina läsare diskutera maktskiftet. Nästan 72 procent av nära 38 000 röstande svarade ”nej” på frågan om de känner sig som vinnare på regeringens politik. Knappt 23 procent tycker att de har tjänat på politiken.

Förklaringen till det låga stödet heter på statsvetarspråk ”förväntningsgap.”

– Det handlar om vad som hände i förhållande till vad man förväntade sig, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Många förväntade sig mer än vad de fått.

I aftonbladet.se:s läsarforum väcker regeringens politik enormt intresse. Det är för och emot. Många är nöjda.

”Fler måste arbeta”

”Jag kan bara tacka den nya starka regeringen för dess handlingskraft. Tänk om detta gjorts för många år sedan, så annorlunda detta landet sett ut då. Jag har fått en massa pengar över som jag kan använda till trevliga saker som min familj och resor till varmare breddgrader”, skriver en läsare.

”Alla som vill göra rätt för sig tjänar på regeringens politik. Fler måste arbeta och färre leva på bidrag”, skriver en annan.

Men i opinionen är de ändå i minoritet.

Vad gör regeringen för fel?

– Felet är att det drivs för lite pr-verksamhet. Det är för mycket verkstad och för lite snack, säger Esaiasson.

– Före valet beskrev man verkligheten och talade om hur dåligt allting var. I en sådan verklighetsbeskrivning ingår förväntningar om att det som är dåligt ska rättas till.

Och när det inte sker lika snabbt som människor förväntat sig väcks missnöje, menar Peter Esaiasson. Enligt honom möter regeringen besvikelsen med fel taktik genom att tala om för väljarna att de inte borde vara missnöjda, för ”det här sa vi ju redan före valet”.

– Det är dålig politik.

Vad borde de göra istället?

– Man borde försöka återskapa de stämningar som fanns kring valet och förklara att förändringarna tar lång tid. Men det verkar svårt att göra rätt när man sitter i regeringsställning. Man tappar perspektivet och har fullt upp med detaljerna och kompromisserna kring olika reformer.

Kan regeringen vända opinionen till nästa val?

– Det här gapet kommer att vara svårt att ta in. Men det är för lång tid kvar till nästa val för att säga att det är helt omöjligt.