2,4 miljarder liter giftvatten i havet

Söker tillstånd vid Fårö

NYHETER

2,4 miljarder giftblandat tvättvatten rakt ut i havet utanför Fårö och Gotska Sandön.

Det blir verklighet om Nord Stream får bygga gasledningen i Östersjön, skriver Ny Teknik.

Foto: Foto: SANNA PERCIVALL
skadar liv Företaget Nord Stream vill tryckprova gasledningarna med vatten utblandat med ett bakteriedödande ämne. Det riskerar att skada livet i havet inom ett 6,7 kilometer stort område.

Bolaget, som planerar att bygga den 1200 kilometer långa ledningen mellan Ryssland och Tyskland, vill spola igenom varje pipeline med 1,2 miljarder liter preparerat havsvatten – och sedan släppa ut det förorenade vattnet 40 kilometer öster om Gotska Sandön.

Enligt bolagets egna beräkningar riskerar biociden som företaget vill använda att skada levande organismer.

Regeringen bestämmer

– Den är mycket giftig för exempelvis grönalger och måttligt giftig för kräftdjur och fiskar. I liknande fall brukar vi avslå ansökan eller kräva riskminskande åtgärder, säger Anneli Rydström, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen, till Ny Teknik.

I vanliga fall är det Kemikalieinspektionen som ger tillstånd för användande av biocider i Sverige. Men eftersom det i det här fallet handlar om åtgärder i ”svensk ekonomisk zon” ligger ärendet nu på regeringens bord.

Den biocid Nord Stream planerar att använda heter glutaraldehyd och används främst av pappersmassaindustrin i Sverige. Syftet är att hindra bakterier och mikroorganismer från att skapa slemmiga beläggningar i ledningarna.

– När gasen passerar har den högt tryck och då måste rörväggarna vara glatta invändigt, säger Jørn Bo Larsen, handläggare på Rambøll som är miljökonsult åt Nord Stream, till Ny Teknik.

Ämnet bryts efter ett tag ner biologiskt.