– Många områden inte säkra

Klimatförändringen ökar risken för ras

NYHETER

Klimatförändringen ökar risken för ras.

Det säger KTH-professorn Staffan Hintze:

– Många områden är inte lika säkra längre.

Ett jordskred brukar inträffa på lerig mark som dessutom sluttar. Jordskred har hittills varit ovanliga i Sverige. Men nu varnar Staffan Hintze, professor i jord- och bergmekanik på KTH, för att det kan förändras:

– Vädret blir extremare, med ökad nederbörd och mildare vintrar. Då ökar risken.

Områden som hittills bedömts som säkra måste nu kartläggas på nytt, enligt Staffan Hintze.

– Vi behöver placera ut system som varnar för ras i tid så att människor inte kommer till skada.

Det kan också bli nödvändigt att stärka upp områden genom att spruta in kalk och cement i backen.

FAKTA

Klass 1 Mycket hårda vindbyar

Över 21 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks, problem

för höga fordon.

Klass 2 Stormbyar

Över 25 m/s. Skador på byggnader. Risk för kringflygande föremål. Större skador på skog. Risk för störningar i trafik, el och telefon.

Klass 3 Stormbyar eller orkanbyar

Över 28 m/s (östra Svealand och Götaland över 30 m/s). Farligt att vistas ute. Omfattande skador på skog och byggnader. Mycket stora störningar i trafik och elförsörjning.Källa: SMHI

Källa:SMHI

ARTIKELN HANDLAR OM