Oenighet om bildbevis

Bilderna visar bilen – sprejad med kränkande ord

NYHETER

KARLSKRONA 50-åringens advokat Vidar Wahlestedt började sin bild- och filmvisning med att visa bilder som familjen själv tagit av sin vandaliserade bil 2006.

Sonens och pappans förnamn är sprejade i vit text i stora bokstäver tillsammans med orden ”damp” och ”haha”.

Åklagarsidan ifrågasatte att bilderna skulle visas.

17-åringens advokat var den som högst protesterade mot att bilderna skulle visas.

– Försvaret har haft tre månader på sig att ta fram de här bilderna. Varför kommer de som en överraskning nu? undrade han och tillade:

– Vi har ju vitsordat att det förekommit vissa trakasserier.

Familjen ville visa bilderna

Svaret var att Vidar Wahlestedt inte själv hade vetat om bilderna förrän häromdagen, men att familjen var angelägen om att det skulle visas.

Vidar Wahlestedt sa:

– Det är helt riktigt att åklagarsidan har vitsordat att det förekommit trakasserier, men vi menar att det egentligen handlar om kriminella handlingar. Ordet trakasserier tycker vi är lite milt i sammanhanget.

Flygbild över gården

Rätten godtog också slutligen begäran att få visa bilderna som bevis.

Salen släcks ner. Familjen hade själv också ordnat en flygbild, en översiktsbild av omgivningarna. Vidar Wahlestedt gick fram till overhead-duken och pekar ut vägen till gården, vilken byggnad som är mangårdsbyggnaden, var närmaste granne ligger – cirka 600 meter bort – och vart gänget parkerade sina mopeder på natten den sjätte oktober.