Oljeutsläpp i Öresund

NYHETER

Ett oljeutsläpp har skett i Köpenhamns hamn. En slang som pumpade olja från oljeterminalen till ett fartyg brast och olja läckte ut i Öresund.

– I värsta fall är det omkring 200000 liter olja som kommit ut, säger danska Sövärnets Operativa kommando.

Tre miljöfartyg var på fredagens engagerade i arbetet med att ta upp oljan som täcker ett område på 4x500 meter.

Oljan befann sig på morgonen utanför Hellerup och Skovshoved norr om Köpenhamn och fördes nordost.

Oljan blir till klumpar i det kalla vattnet och klumparna samlas upp av miljöfartygen.