Läsarna: Fotgängarna ser sig inte för

”Även fotgängare måste tänka och visa hänsyn”

Foto: BILLY ADOLFSSON
De flesta läsare är eniga om att många olyckor orsakas av fotgängare.
NYHETER

Aftonbladets artikelserie om olyckor vid övergångsställen har väckt starka känslor.

De flesta läsare är eniga om att många olyckor orsakas av fotgängare.

Men bilden är mer komplicerad, hävdar experterna.

Hans Thulin.

Det är en förhållandevis enig läsarkår som kommenterat Aftonbladets artikelserie på webbsidans forum.

Den övervägande uppfattningen är att zebra-lagen skapat en falsk trygghet hos fotgängarna som därmed tror sig kunna gå rakt ut i gatan utan att se sig för.

“ Problemet är att när lagen infördes så glömde man helt bort att informera om fotgängarnas skyldigheter och informerade bara om bilisternas skyldigheter“, skriver till exempel en läsare.

Fotgängarna upplever större rättigheter

Detta stämmer delvis med vad forskarna lyckats ta reda på när det gäller fotgängares beteende före och efter zebra-lagen infördes.

– I forskningsintervjuer har jag fått bilden att fotgängare ger sig ut på gatan på ett klart tuffare sätt än tidigare och räknar med att bilisterna stannar, säger Hans Thulin, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

– Fotgängarna upplever det som att de fått mer rätt än tidigare att gå rakt ut när de ska över gatan.

Det är också läsarnas uppfattning:

“ Fotgängare kommer ofta rusande runt ett hörn och störtar sig ut i gatan. Hur ska någon då få stopp på bilen?“

Alla ska vara försiktiga

Så enkelt är det dock inte. Lagen är formulerad så att den avkräver ALLA ett försiktigt beteende.

– Det är ett delat ansvar mellan fotgängare och bilister. Alla ska se sig för och bidra till en säkrare trafikmiljö, säger Thomas Carlson på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF).

Enligt honom fungerar dock detta samarbete bra, och zebra-lagen har bidragit till den goda utvecklingen.

– Där man sänkt hastighetsbegränsningen till 30 km/tim uppstår en naturlig kommunikation mellan fotgängare och bilister, säger han.

Övergångsställen måste säkras

Han menar också att statistiken talar för detta, och att läsarnas uppfattning att det är fotgängare som orsakar olyckorna är något skev.

– När man tillbringar många timmar i bilen är det inte alla de gånger som kommunikationen mellan fotgängare och bilister fungerar som man minns. Istället är det den enda gången som det var nära att gå illa som etsar sig fast, säger han.

Enligt honom måste fler övergångsställen “säkras“ vilket bland annat innebär en fartsänkning till max 30 km/tim.

– Den som kör i 30 har en stoppsträcka på 13 meter. Kör du i 50 hinner du inte ens sänka hastigheten på den sträckan, säger han.

Och:

– Om du blir påkörd i 30 km har du 90 procents chans att överleva enligt statistiken. Men om bilen håller 50 km/tim är risken att dör åtta av tio.

ARTIKELN HANDLAR OM