Flink ansöker om tidsbestämt straff

Lämnade in ansökan till Örebro tingsrätt

NYHETER

Mördaren Mattias Flink har lämnat i en ansökan om att få sitt livstidstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Flink har snart avtjänat 14 år i fängelse för de mord han begick i Falun 1994.

Ansökan lämnades in till Örebro tingsrätt på torsdagen.

Mattias Flink är en Sveriges mest ökände mördare.

Den 11 juni 1994 sköt han ihjäl sju personer i Falun. Flink var då 24 år och tjänstgjorde som fänrik.

Sammanlagt avlossade han ett 40-tal skott med en automatkarbin.

Fem av offren var lottor från Dalaregementet. Två av offren var män som befann sig i närheten.

Efter en lagändring från 2006 sköter Örebro tingsrätt livstidsdömdas ansökningar om tidsbegränsade straff.

För att en ansökan kan lämnas in krävs att den dömde har avtjänat minst tio år av sitt straff.

Vid prövningen tar domstolen bland annat hänsyn till hur den dömde skött sig i fängelset och hur stor risken är för återfall i allvarlig brottslighet.

En riskbedömning av Flink gjordes förra året, i samband med att han beviljades obevakade nattpermissioner, uppger Nerikes Allehandas nätupplaga.

Risken för återfall i grov brottslighet bedömdes då som låg.

Det är oklart när Örebro tingsrätt fattar beslut i frågan. Vanligtvis tar liknande ärenden flera månader att utreda.