”Hägglund bör förtydliga vad kd står för”

Missnöje ute i landet över kristdemokraternas resultat i regeringen

NYHETER

Bensinskattehöjningen var ett misslyckande.

Fastighetsskatten blev inte som man tänkt sig.

Bland kristdemokraterna ute i landet finns ett missnöje med vad partiet har åstadkommit i regeringsställning.

– Folk hör av sig till mig och undrar om kd har bytt linje, säger Nils Rune Lundén, distriktsordförande i Västmanlands län till aftonbladet.se.

I flera frågor har kristdemokraterna som alliansregeringens minsta parti fått vika ned sig. Det blev en bensinskattehöjning, inte sänkning som kd ville. Fastighetsskatten slopades visserligen, men avgiften för de som bor i hus och lägenhet blev högre än man från början sa. Nu går partiet mot ett nederlag också i den för kd så viktiga frågan om äktenskapet.

Bland väljarna och partiets företrädare runt om i landet finns ett missnöje.

Besvikna över fastighetsskatten

– Jag har fått samtal från flera väljare som varit besvikna över hur det blivit med fastihetsskatten. Skatten försvann ju men den kommunala avgiften blev dubbelt så hög som vi velat. Folk är även besvikna över att vårdnadsbidraget inte instiftats i deras kommuner, säger Nils Rune Lundén, distriktsordförande i Västmanland.

– Därför tycker jag att Göran Hägglund bör förtydliga vad kd står för och varför vissa av våra löften inte infriats.

Rut Smeds, distriktsordförande på Gotland, stämmer in i kritiken.

– Fastighetsskatten var en kompromiss som inte blev jättebra. Bensinskatten tycker jag heller inte var så bra, särskilt med tanke på att den slår hårt mot de som bor i glesbygden, säger hon till aftonbladet.se.

– Men det är inte en kristdemokratisk regering. Det handlar trots allt om att kompromissa. Om man ser det så tycker jag att vi har gjort ett bra arbete.

Miljöfrågor bör prioriteras

Besvikelsen rör främst bensin- och fastighetsskatten. På andra områden är man mer nöjd, särskilt när det gäller psykiatrireformer och äldrepolitiken. Många är också ödmjuka inför det faktum att partiet är regeringens minsta.

– Jag kan förstå om väljarna är besvikna. Men ett parti med 6,6 procent kan inte alltid diktera alla moment och allt innehåll, säger Anders Andersson, distriktsordförande i Kalmar län.

Flera av partiets företrädare tycker att det är dags för kd att profilera sig i den så heta klimatfrågan.

– När det gäller miljöfrågarna hade partiet en gång en väldigt bra politik. Nu börjar vi ta tag i de frågorna igen, säger Emma Henriksson, ordförande för kristdemokraterna i Stockholms län.

Dan Kihlström, riksdagsledamot och partiets ordförande i Värmlands län, håller med.

– Jag tycker att miljöfrågorna bör prioriteras högre. Vi måste bli mycket tydligare där.