Så gick det med kd:s vallöften

NYHETER

Väljarna fick ett garantibevis.

Kristdemokraterna lovade att leverera.

17 månader efter valet återstår mycket att göra, visar aftonbladet.se:s genomgång.

I dag samlas partiet i Uppsala för att diskutera framtidens politik.

Kristdemokraterna gick ut hårt i valrörelsen och flera av deras frågor fick stort utrymme.

Partiet lovade väljarna sänkt bensinskatt och slopad fastighetsskatt.

Dessutom skapade man ett ”garantibevis” med målet att uppnå förändring på samtliga punkter under mandatperioden.

En hel del har genomförts, som lärlingsutbildning på gymnasiet, nationella prov från tredje klass, storsatsning på psykiatrin och sänkt skatt för den som arbetar.

Ännu mer är på gång. Det handlar om fler poliser, en värdighetsgaranti inom äldrevården, tak för barngruppers storlek och mindre krångel för småföretagen.

Men i flera viktiga frågor har man misslyckats helt eller inte nått så långt som man tänkt.

Bensinskatten. ”Jag vill halvera momsen på drivmedel”, sa kd-ledaren Göran Hägglund i en chatt med aftonbladet.se:s läsare i juli förra året.

Så blev det: Vid årsskiftet höjdes bensinskatten med 29 öre litern och dieselskatten med 55 öre litern.

Fastighetsskatten. ”Skatten ersätts med en kommunal avgift på 4500 kronor per småhus. För flerbostadshus blir avgiften 900 kronor per bostad. Det här gör att många får sänkta kostnader för sitt boende, ingen kommer att få ökade kostnader”, sa Hägglund i april 2007.

Så blev det: Vid årsskiftet avskaffades fastighetsskatten och ersattes med en kommunal avgift på högst 6000 kronor per småhus och 1200 kronor per lägenhet i flerbostadshus. Vinstskatten vid försäljning höjdes till 22 procent. För den som vill få uppskov på beskattningen sattes en gräns vid 1,6 miljoner kronor med en ränta på 0,5 procent. Vissa får därmed betala mer för sitt boende än tidigare.

Vårdnadsbidraget. ”Vi är mycket glada och stolta över att kunna införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Införandet av vårdnadsbidraget är efterlängtat. Undersökning efter undersökning visar att svenska familjer vill ha vårdnadsbidrag och många föräldrar och kommuner har hört av sig för att fråga när det kan vara på plats”, sa Hägglund i mars 2007.

Så blev det: Ett kommunalt frivilligt vårdnadsbidrag införs från den 1 juli i år. Det ska uppgå till max 3000 kronor per barn och månad. Men tvärtemot vad Hägglund sa visade en Aftonbladetundersökning från i höstas att bara lite drygt en femtedel av landets kommuner tänker införa vårdnadsbidraget från den 1 juli. Oklarheter kring regelsystemet nämndes som en av orsakerna.

Könsneutrala äktenskap. ”Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i nuvarande form”, står det i garantibeviset.

Så blev det: I mitten av januari gick remisstiden ut för den utredning som föreslår att även homosexuella ska få gifta sig. Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade en proposition. Kd, det enda riksdagsparti som säger nej till förslaget, väntas få vika sig.