Strömmingen är rekordliten

Forskare slår larm: Bara tre procent av strömmingen når 20 centimeter

Foto: Björn LINDAHL
OROVÄCKANDE LITEN. Kustfiskarna har länge larmat om att strömmingen blir att mindre. Nu har en undersökning bekräftat att strömmingen är rekordliten. Orsaken är oklar, men man misstänker utfiskning.
NYHETER

Bara tre procent av strömmingen längs ostkusten är större än 20 centimeter.

Forskarna bekräftar nu yrkesfiskarnas oro om att beståndet krymper både i antal och storlek.

Orsaken kan vara utfiskning.

Larmet kom från början från yrkesfiskarna längs Upplandskusten.

Deras farhågor bekräftas nu i en undersökning av strömmingsbestndet i Bottenhavet.

Där upptäckte man att strömmingen blir allt mindre. Bara tre av 100 strömminar är minst 20 centimeter långa, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Resultat i april

– Vi har bara preliminära resultat än så länge. Men eftersom så många är intresserade har vi valt att gå ut med dem tidigare, säger forskaren Lena Berström vid Fiskeriverket i Öregrund till tidningen.

Undersökningen har gjorts med hjälp av vetenskapligt ekolod ombord på forskningsfartyget Argos.

Den totala beräkningen kommer att bli klar först i april.

Men det man vet redan nu är omskakande.

– Bara tre procent av fisken var över 20 centimeter. Och det är mycket mindre än det borde varit, säger Bergström.

Orsaken till att strömmingen blir mindre är oklar, men utfiskning är en misstänkt orsak.

En annan orsak kan vara brist på föda – eller att säl tar de stora strömmingarna.

Finska trålare tar 90 procent

90 procent av strömmingsfisket i Bottenhavet sker från finska trålare.

Enligt Bergström har tidigare siffror som gällt strömming kommit från fiskerinäringen och varit starkt präglat av det finska trålfisket.

På svenska sidan har kustfiskare klagat i flera år på att strömmingen blivit allt mindre.

Samtidigt som strömmingen minskar både i antal och storlek ökar skarpsillen, som nu finns ända upp till Stora Kvarken. Skarpsill har tidigare inte simmat så långt norrut och den konkurrerar med strömmingen om födan.

FAKTA

Sillfakta:

Strömming är en sillfisk och kallas norr om Kalmar för strömming.

Fisken lever ner till 200 meters djup och lever i första hand på plankton och andra smådjur.

Leken sker över grund eller vid stränder och äggen sjunker och klibbar fast vid botten.

Skarpsill liknar sill eller strömming. Den säljs i Sverige som inlagd och kallas då ansjovis eller sardin. Den som råkar få en färsk skarpsill i stekpannan känner direkt skillnad på lukten. Mycket av trålarnas skarpsillfångster går också till djurfoder.