”Nya DO blir starkare”

Läs hela chatten med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om den nya diskrimineringslagen

NYHETER

Den nya diskrimineringslagen ska gälla fler grupper än tidigare och innebära ett starkare skydd för den som utsätts för diskriminering.

Det sa jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) när hon chattade med aftonbladet.se:s läsare.

– Den nya DO:n blir starkare, sa Sabuni.

Osman säger: Hej minister! min fråga är: Vad ska ni göra om en person som har kunskapen och kompetensen men inte får jobbet på grund av sitt utländska namn?
Nyamko Sabuni säger: Detta är diskriminering. Den som har drabbats av detta ska vända sig till DO för att få sin sak prövad!
Froger säger: Vad menas med att detta är en "första etapp", det här förslaget handlar om en extremt hård diskrimineringslagstiftning, jag kan inte ens föreställa mig hur den skulle kunna göras ännu hårdare?
Nyamko Sabuni säger: Vi ska utreda vissa ytterligare saker. En av dem är om vi kan använda så kallad situation testing. En annan är frågan om tillgänglighet för funktionshindrade. En tredje är att pröva om diskrimineringsförbud på grund av ålder ska gälla också utanför arbetslivet, d v s när det gäller att tillhandahålla varor och tjänster.
SuperLilleman säger: Hej Nyamko. Vilket skydd har funktionshindrade i den nya lagen och finns det någon diskussion om att omfatta funktionshindrade i lagen om hets mot folkgrupp?
Nyamko Sabuni säger: Diskrimineringslagstiftningen täcker alla samhällsområden, också för funktionshindrade. Det som saknas är frågan om tillgänglighet - den ska vi utreda.
tjingeling säger: Hur ser du på krogmiljön med olika åldersgränser baserat på kön?
Nyamko Sabuni säger: Detta har varit förbjudet sedan 2005 och kommer så att förbli.
caroline säger: hej nyamko! vad tycker du man kan göra själv för att samhället ska bli så fördomsfritt som möjligt?
Nyamko Sabuni säger: Säg i från när du ser att någon blir orättvist behandlad.
Erika säger: Hej Nyamko, gillar nya förslaget. Men vem har bevisbördan? Kram
Nyamko Sabuni säger: Den är delad. Om den drabbade kan göra troligt att hon eller han har blivit diskriminerad, så är det motparten - till exempel en arbetsgivare - som ska fullt ut bevisa att det inte handlar om diskriminering.
Lina säger: Hej! Böter är ju förvisso en lösning, men jag tror inte det är rätt tillvägagångssätt. Vad händer då arbetsgivaren åker på böter, om det går att bevisa diskriminering, får den diskriminerade personen tjänsten då, eller behöver arbetsgivaren bara betala för att slippa anställa?
Nyamko Sabuni säger: Arbetsgivaren får betala men det är meningen att den nya ersättningen ska vara så hög att den avskräcker från att diskriminera.
elin n säger: Hej, jag har svårt att få jobba för att jag är överviktig, hur kan jag ta detta vidare då det är svårt att bevisa att det är därför? Elin
Nyamko Sabuni säger: Övervikt kan i vissa fall anses vara ett funktionshinder och då är man skyddad av diskrimineringslagen redan i dag. Om så inte är fallet är man inte skyddad av lagen. Regeringen vill pröva om lagen kan utvidgas till fler diskrimineringsgrunder, till exempel övervikt.
Jenny säger: Hej Nyamko! Jag har precis fyllt 29 och är snart färdig med mina studier. Jag lever i ett samboförhållande sedan 7 år och undrar hur jag ska hantera en arbetsgivare som vill veta om jag ska ha barn snart. Det blir ju svårt att bevisa att man diskrimineras p.g.a. att man kanske kommer få barn om ett par år...så hur löser man en sådan fråga? Jenny
Nyamko Sabuni säger: Det är förbjudet att missgynna anställda, både på grund av att de är eller räknar med att bli föräldralediga eller på grund av deras kön. Upplys din arbetsgivare om dina rättigheter eller om det blir aktuellt anmäl till DO.
invandrare säger: Hej! Nyamko, Tror du att flera invadrare kommer att få jobb efter ditt förslag?
Nyamko Sabuni säger: Detta är ett skydd mot att bli orättvist behandlad, ingen garanti för jobb.
malin säger: På vilket sätt anser du att detta är en stärkt lagstiftning mot diskriminering?
Nyamko Sabuni säger: Den nya föreslagna lagen skyddar på fler områden än tidigare, fler diskrimineringsgrunder och den nya ersättningen kommer att bli högre och mer kännbar. Den nya DO:n blir starkare.
Kwandosanka säger: Hej Nyamko. Det finns otaligt många fall av män / pappor som blivit diskriminerade till förmån av kvinnor när det gäller vårdnaden av barn. Vilket skydd har dessa med den nya lagen? Likaså finns det även män som blivit falskt anklagade för våldtäkt av andra kvinnor, vilka skydd har de?
Nyamko Sabuni säger: Viktiga frågor men hanteras inte inom diskrimineringslagen.
säger: Hej Nyamko! Jag studerar vid högskolan och undrar vad du kommer att göra för oss kvinnliga studenter när det är dags att söka arbete. Vad kommer att hända på lönefronten?
Nyamko Sabuni säger: Regeringen arbetar på olika sätt för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Men vi måste komma i håg att lönefrågorna framför allt sköts av arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och arbetstagare.
Sancho Panza säger: Nyamko, tror du att fler eller färre jobb blir tillsatta genom jobbannonser när arbetsgivare vet att de riskerar att få sin ekonomi kraschad på grund av att det blir anklagade för diskrimering av en arg arbetssökande?
Nyamko Sabuni säger: Att anklagas för diskriminering betyder inte att man blir fälld. Anklagelsen måste först bevisas.
JC säger: Varför är fortfarande homosexualitet så "tabu" tror du?
Nyamko Sabuni säger: Är det så? Jag tycker inte att det är tabu!
Nicolas Sahlqvist säger: Hej Nyamko, jag har stor förståelse for ditt förslag, men oroar mig något for missbruk, det är ju relativt öppet for falska beskyllningar...
Nyamko Sabuni säger: Se ovan, anklagelser måste bevisas.
utsatt säger: hejsan, hur får man bevis och i så fall hur mycket pengar handlar det om? Får man mer pengar beroende på hur mycket diskriminerad man blir? eftersom att det kan påverka en hela livet.
Nyamko Sabuni säger: Endast domstolen kan utdöma ersättning och regeringen skapar nu förutsättningarna.
Farman Sediq Sharaf Hjältar säger: Hej Ministern. min fråga är hur ska det nya laget vara i förebyggande syfte?
Nyamko Sabuni säger: När högre ersättningar kan utdömas så kommer fler att tänka sig för.
kattis säger: Tycker du att kvinnor diskrimineras när de söker chefsjobb?
Nyamko Sabuni säger: Det förekommer.
säger: Hej jag skulle bara vilja veta vad som i "allmänna" ordalag innebär en diskriminering? Kan tänka mig nästan allt och då blir det nog väldigt svårt att skriva en diskrimineringslag som omfattar allt. Tack på förhand
Nyamko Sabuni säger: Diskriminering handlar om att behandla någon orättvist på grund av etnicitet, kön, religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder med mera.
Nicolas Sahlqvist säger: Vad har ni för planer på att skydda dem som har psykiska åkommor såsom ADHD, scizofreni, dyslexi etc. etc. etc?
Nyamko Sabuni säger: Dessa kan anses täckas av skyddet för funktionshindrade. I så fall gäller lagen.
Sara säger: Hej Nyamko, vad menas med könsidentitet i det nya förslaget?
Nyamko Sabuni säger: Det som slarvigt brukar kallas transpersoner, till exempel transvestiter.
Rättsvetaren säger: Är du för en kvotering av föräldraledighet? och varför i sådana fall?
Nyamko Sabuni säger: Nej. Jag vill skapa förutsättningar för att föräldrar ska kunna dela mer lika.
Magnus säger: Är det diskriminering om man inte får ett arbete på grund av ålder?
Nyamko Sabuni säger: Ja, så blir det.
åke säger: Hejsan. hur kommer det sig att ni ska ändra lagen?
Nyamko Sabuni säger: Vi utvidgar den snarare, det finns luckor och behov i den gamla.
Omar säger: Har jag som arbetsgivare rätt att tacka nej till en arbetsökande, även om denne tillhör en skyddat grupp? Hur motbevisar jag en anmälan till diskrimineringsombudsmannen? Går det överhuvudtaget att bevisa, och är bevisbördan på mig?
Nyamko Sabuni säger: Om du har en arbetssökande med bättre meriter så ska du inte anställa någon på grund av kön eller etnicitet. Du måste kunna visa att den som fick jobbet hade bäst meriter.
Gustaf säger: Hur tycker du att jämställdhets lagen har varit fram till nu, eftersom ni ändrar den?
Nyamko Sabuni säger: Jag är stolt över den svenska jämställdhetslagen men den måste utvecklas.Vi stärker jämställdhetslagen i och med det här förslaget.
gbx säger: hej jag har det svårt att få jobb pga. att jag bär slöja..vad ska jag göra?
Nyamko Sabuni säger: Det kan vara diskriminering på grund av religiös tillhörighet eller etnicitet och kan anmälas till DO redan i dag.
Peter säger: Hej, jag tycker att den nya lagen verkar bra men jag tycker också att den borde innefatta längd som en av punkterna. Korta människor och i synnerhet korta män får regelbundet utstå och höra saker dels på jobbet, i skolan och på flera andra ställen. Dessutom kan man läsa i undersökningar att korta har lägre utbildning, tjänar mindre och har psykiska problem i större utsträckning osv. Det är ju inte klokt egentligen att bara för att man är kort så ska man behöva utstå en massa saker pga längdfixeringen och diskrimineringen som finns, vad tycker du?
Nyamko Sabuni säger: Jag håller med dig. Jag är bara 158 cm lång!
danne_79 säger: Hej. Du skrev i ett tidigare inlägg "Du måste kunna visa att den som fick jobbet hade bäst meriter" Jag utgår från att du inkluderar social kompetens i "meriterna" Som chef tycker jag den sociala kompetensen spelar större roll än den formella utbildningen. I de fall där social kompetens blir avgörande är det ju svårt att åberopa diskrimeneringlagen eftersom uppfattning om social kompetens är subjkttivt. Hur hanterar lagen sådant?
Nyamko Sabuni säger: Domstolen gör en samlad bedömning av sånt som utbildning, erfarenhet med mera.
Siw säger: Hur ser du på diskriminering vad gäller att ha skolavslutning i en kyrka. Vem diskrimineras? Muslimer eller andra?
Nyamko Sabuni säger: Jag är för att vi använder vårt kulturarv, det vill säga jag tycker det är bra om kyrkor används till annat än gudstjänster. Det gäller också andra religiösa byggnader.

aftonbladet.se