Här är mobilerna som strålar mest

Ditt barn kan få hjärntumör av sin telefon

NYHETER

Varannan svensk sjuåring har en mobil.

Men faran med strålningen har bara testats på vuxna.

– Risken att drabbas av hjärntumör är åtta gånger högre hos dem som börjat använda mobiltelefon före 20 års ålder, säger forskaren Kjell Hansson Mild.

Nokia 6131.

Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, deltar i den första studien på barn om mobilstrålning.

Tillsammans med forskare från Danmark, Schweiz, Norge och Storbritannien ska hon undersöka 500 barn mellan 7 och 19 år med alla typer av hjärntumörer.

Deras mobilvanor ska sedan jämföras med dubbelt så många friska barn.

– Det finns i dag ingen som helst forskning som visar hur barn påverkas av strålningen. Vi vill undersöka om barn är känsligare än vuxna, säger Feychting.

Tunnare skallben

Hon hoppas att den nya studien ska ge tydliga besked.

– Barn har tunnare skallben än vuxna. Det kan innebära att en större del av deras hjärna blir exponerad. Vi vill förvissa oss om att det inte är farligt.

Mycket högre risk

Kjell Hansson Mild, docent vid Institutet för strålningsvetenskap vid Umeå universitet, har tidigare undersökt mobilvanorna hos 2 200 vuxna med hjärntumör.

– Risken att drabbas var åtta gånger högre hos dem som började använda mobiltelefon före 20 års ålder, säger han.

– Hög användning av mobiltelefon fördubblar risken för både god- och elakartade hjärntumörer. Men risken att drabbas över huvud taget är fortfarande liten.

Resultatet presenteras tidigast våren 2009.

Så skyddar du dig – vuxen som barn

Välj 3G-telefon. De strålar mycket mindre än äldre telefoner.

Använd handsfree. Det minimerar risken att strålningen når huvudet.

Håll ut mobilen från kroppen när du använder den. Den strålar mest när du pratar.

Ring bara när du har bra täckning. Då strålar mobilen mindre.

Ring så korta samtal som möjligt.

Så mäts strålningen

Mobilstrålning anges som så kallat SAR-värde, specific absorption rate. Det bör vara högst 0,8 W/kg, enligt organisationen TCO Development som testar telefonerna.

Högsta tillåtna SAR-värde inom EU är 2 W/kg. Telefoner med högre värde får inte säljas.

TCO anger också ett så kallat TCP-värde, telephone communication power. Det är ett mått på hur bra telefonen kommunicerar med basstationen. Strålningseffekten blir lägre om TCP-värdet är högt. TCP-värdet ska vara minst 0.3 W.

Det är förklaringen till att telefoner med lågt SAR-värde ändå inte blir godkända av TCO Development.

I testet har också ergonomi bedömts.

Mobiler som inte klarar strålningskraven

Sony Ericsson W950i 1,40 W/kg

Sony Ericsson M600i 1,20 W/kg

Sony Ericsson K610i 1,00 W/kg

Nokia 6131 0,80 W/kg

Nokia E65 0,70 W/kg

Nokia 5500 0,65 W/kg

Nokia E90 0,65 W/kg

Sony Ericsson K310i 0,65 W/kg

HTC S310 0,60 W/kg

Nokia N95 0,60 W/kg

Nokia 2610 0,55 W/kg

Sony Ericsson P1i 0,55 W/kg

Nokia 5500 sport 0,50 W/kg

Benq-Siemens S68 0,50 W/kg

LG KG800 0,10 W/kg

Mobiler som klarar strålningskraven

Qtek 9000 0,20 W/kg

Qtek 8500 0,30 W/kg

Nokia N93 0,50 W/Kg

Sony Ericsson W850i 0,60 W/kg

Samsung SGH-E360 0,60 W/kg

Nokia 6103 0,70 W/kg

Nokia E60 0,70 W/kg

Sony Ericsson Z300i 0,75 W/kg

Sony Ericsson S500i 0,80 W/kg

Sony Ericsson W580 0,80 W/kg

Nokia 6233 0,80 W/kg

Sony Ericsson P990i 0,80 W/kg

Källa: Sammanställning av TCO Development mobiltest 2004–2007 och Statens strålskyddsinstitut, SSI.