Riccardo-målet upp i hovrätten

NYHETER

Nu har alla de tonårspojkar som dömdes efter dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani överklagat sina domar. Därmed ska hovrätten pröva misstankarna mot samtliga fem inblandade.

Sist ut att överklaga sina domar var en 16-årig pojke och en som nyligen fyllde 17 år. Båda två dömdes tillsammans med en tredje pojke av Stockholms tingsrätt till tre års sluten ungdomsvård för grov misshandel och vållande till annans död. De kräver nu att hovrätten undanröjer tingsrättens dom och frikänner dem helt.

”Det är inte styrkt att min klient gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans död”, skriver advokat Björn Sandin i sin inlaga till Svea hovrätt.

Övriga dömda i målet har tidigare överklagat sina domar liksom åklagaren.

Höja skadeståndet

Även Riccardo Campogianis familj har överklagat domarna och ansluter sig till åklagarens yrkanden om att fyra av de fem ungdomarna ska dömas till ett strängare straff.

Familjen kräver genom sitt ombud, advokat Peter Althin, att hovrätten höjer skadeståndet för var och en av de misstänkta till 75000 kronor. Tingsrätten prutade på familjens ursprungliga krav och utdömde ett skadestånd på 50000 kronor.

Rättegången inleds i Svea hovrätt den 3 mars, pågår i sju dagar och avslutas den 16 april.