Skärpta krav på mäklare

Blir skyldiga upprätta förteckning över de bud som lämnats

NYHETER

Fastighetsmäklare ska bli skyldiga att ange marknadsvärdet på en fastighet och alla bud som lämnats.

Det föreslår fastighetsmäklarutredningen i sitt betänkande.

Foto: sven-olof englund
Mäklarna ska enligt en utredning få skärpta krav.

Utredningen föreslår en helt ny fastighetsmäklarlag som bara gäller yrkesmässig förmedling av privatbostäder. Kommersiella fastigheter omfattas inte. Utredningen anser att konsumentskyddet därmed får en starkare ställning.

Mäklare blir även i fortsättningen skyldiga att tillvarata både säljarens och köparens intressen. Mäklaren förbjuds uttryckligen att själv gå in som köpare av en fastighet han själv förmedlar. Han får inte heller förmedla fastigheter till eller från någon närstående fysisk eller juridisk person.

Skyldig ange marknadsvärde

I den nya lagen preciseras mäklarens skyldigheter. Han eller hon blir skyldig att ange fastighetens bedömda marknadsvärde i objektbeskrivningen samt att skriftligen informera köparen om dennes undersökningsplikt.

Anteckningar kring ett uppdrag måste föras och överlämnas till köpare och säljare när uppdraget är utfört. Mäklaren blir också skyldig att upprätta en förteckning över de bud som lämnats. Förteckningen ska omfatta namn och telefonnummer till budgivarna.

Måste vara registrerad

Mäklarna får en lagstadgad rätt att utföra sidotjänster i samband med fastighetsförmedlingen. Det kan till exempel handla om att förmedla lån eller försäkringar. Mäklaren blir skyldig att registrera alla sådana sidotjänster hos Fastighetsmäklarnämnden.

Nämnden föreslås få möjlighet att ge förhandsbesked om huruvida sådana sidotjänster står i överensstämmelse med god fastighetssed eller är olagliga.

Utredningen föreslår också införandet av ett straffskydd för yrkesbenämningen fastighetsmäklare. Det blir därmed olagligt att kalla sig för mäklare utan att vara registrerad sådan.

Däremot har utredningen inte berört frågan om utbildning av mäklare. Redan 1998 beslöt riksdagen att mäklare ska ha högskoleutbildning. Tio år senare saknar mer än hälften av landets drygt 6000 mäklare den utbildningen.

Justitieminister Beatrice Ask välkomnar utredningens förslag.

”Viktigt att det fungerar”

– Förstahandsintrycket är positivt. Det är spännande förslag. Jag tror att vi behöver en modernisering av regelverket. En bostadsaffär är en mycket viktig affär för människor, kanske den viktigaste man gör och då är det viktigt att det fungerar bra och att det finns ett konsumentperspektiv, säger Beatrice Ask till TT.

Det var den socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström som tillsatte utredningen, men Beatrice Ask hade inga synpunkter på direktiven. Utredningen har inte haft i uppdrag att titta på frågan om mäklarnas utbildning, och några sådana planer har inte heller Beatrice Ask.

– Det är möjligt att det nu kommer in remissynpunkter som går utöver utredningens förslag och då får vi naturligtvis titta på dem, men jag har för närvarande inga planer kring detta, säger hon.

”Äntligen”

Från mäklarbranschen kommer genomgående positiva reaktioner på utredningens förslag.

– Äntligen. Vi har varit på politikerna i många år och äntligen händer det något konkret i frågan om fastighetsmäklarlagen, säger Per Johnler, vd på Sveriges största mäklarfirma, Fastighetsbyrån.

Han anser att flera av förslagen kommer att förtydliga och gynna både branschen och kunderna. Den största förändringen tror han blir att mäklarna tillåts förmedla sidotjänster.

– Mycket positivt. Vi vet att många av våra kunder gärna skulle vilja att vi erbjöd andra typer av tjänster, till exempel flytthjälp, bolån, energirådgivning och olika försäkringar. För många är det smidigt och tidsbesparande att köpa fler tjänster från en aktör i stället för att söka upp och använda fler leverantörer, säger Per Johnler.

Mäklarsamfundets vd Lars Kilander är positiv till de flesta av utredningens förslag, men anser att det är fel att inte även omfatta kommersiella fastigheter.

”Utredningen gör ett misstag när den

TT