”Det går att förena rättvisa och tillväxt”

NYHETER

Thomas Östros chattade med läsarna om socialdemokraternas ekonomiska politik. Läs hela chatten här.

Thomas Östros säger: Hej! Nu är jag på plats, redo att svara på frågor.

Stina säger: Hur känns det att ta över efter Nuder?

Thomas Östros säger: Jag tycker det är ett hedrande uppdrag att få. Svårt och ansvarsfullt.

Conny säger: Hur kommer man märka att du har ersatt Nuder?

Thomas Östros säger: Vi har ju utformat den ekonomiska politiken tillsammans, så i grunden har vi samma uppfattning. Nu ändras verkligheten snabbt, konjunkturen mattas av, sysselsättningen ökar inte lika snabbt längre.

Jenny säger: vad kommer du göra som inte Nuder lyckades med?

Thomas Östros säger: Den ekonomiska politiken är varken Nuders eller Östros, den är socialdemokratins

XX säger: Vill socialdemokraterna göra något för att förbättra den ekonomiska situationen för studenter? Det börjar kännas som att vi har varit väldigt osidosatta under en allt för lång tid nu.

Thomas Östros säger: Vi höjde studiemedlet juli 2006. Jag vet att många studenter har det tufft. Det är en fråga som vi får titta på i framtiden.

Leffe säger: Du beskrevs i Studio ett i morse av både en s- och en m-ledarskribent som en tråkig kameral typ. Du är som Nuder i det avseendet, sa båda två. Är det besvärande när du beskrivs så t o m av dina egna?

Thomas Östros säger: Nej, jag måste säga att jag skrattar lite åt detta. Undrar om du är en kul typ?

Steier säger: Vad har du för vision om Sveriges framtid. (Din vision, inte Socialdemokratrnas)

Thomas Östros säger: Jag är övertygad om att det går att förena rättvisa och tillväxt. Vi måste vässa politiken för att minska klyftorna, att klara miljöprobemen och öka Sveriges konkurrenskraft. Det är för mig spännande uppgifter.

Linna säger: Tänker du jobba hårdare med att få regeringen att dra tillbaka förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för ftg med färre än 250 anställda inom tjänstesektorn? Vet att du varit emot det.

Thomas Östros säger: Jag tycker att det är ett förslag som ställer till stora problem för näringslivet. Om Max hamburgare får höjd arbetsgivaravgift och McDonalds får sänkt så är det något som är tokigt.

Jenny säger: Hur resonerade du innan du tackade ja till jobbet som ekonomisk talesman?

Thomas Östros säger: Eftersom jag känner ett starkt stöd i vår riksdagsgrupp och i partiet så kändes det naturligt att tacka ja.

Håkan säger: Vad kommer att hända med fasthetsskatten om s vinner valet 2010? Resultatet från Alliansens förslag blev att endast dom "lyxigare" fastigheterna gynnades.

Thomas Östros säger: Regeringen avskaffade aldrig fastighetsskatten, de gjorde om den till ett djupt orättvist system, där små radhus får samma skatt som stora lyxvillor. Vi accepterar inte det.

Charlie säger: Är segerns redan vunnen, eller kan opinionssifforna svänga? Det är ju trots allt nästan tre år kvar till valet.

Thomas Östros säger: Det är långt till valet. Många människor är djupt upprörda över den orättvisa politik som regeringen bedriver. Vi kommer att arbeta hårt för att vinna valet, men ingen seger kan tas för given.

Karl XII säger: Hur ställer ni er till det faktum att inflationen ökar i landet medan studiebidraget står still, och har gjort så en bra tid?

Thomas Östros säger: Studiebidragen följer inflationen med viss eftersläpning. Men jag vet att det inte är lätt att få ihop ekonomin för studenterna.

Martin Rosenström säger: Hej! Kommer du att verka för ökad anställning inom offentliga sektorn om ni vinner nästa val för att återupprätta välfärden?

Thomas Östros säger: I ekonomin hänger allt ihop. Ökad privat sysselsättning ger ökat utrymme för fler anställda i offentlig sektor. Offentliga sektorn bidrar i sin tur till att näringslivet kan utvecklas.

Nisse säger: Hur mår svensk ekonomi egentligen? I mina ögon känns det som att dagens politiker oavsett parti mörkar det egentliga läget och dess orsaker. Som arbetslös har jag bidragit tillräckligt känns det som men alla får ju vara med att betala på olika sätt, även om det känns som att vissa priviligierade grupper slipper lindrigare undan. Har man som jag arbetat i 40 år och blir arbetslös på ålderns höst känns det märkligt och förnedrande att inte kunna betala sina räkningar i tid.

Thomas Östros säger: Jag förstår verkligen hur du känner det. Det är orimligt att hela bördan läggs på de arbetslösa, medan de med mycket goda inkomster får stora förbättringar. Svensk ekonomi mattas nu av, men i grunden är den stark. Jag är orolig för att sysselsättningen inte ökar lika starkt framöver som den gjorde vårt sista år.

Pelle säger: Vad gör du för företagen?

Thomas Östros säger: Vi vill att också företagarna ska känna att de social tryghhetssystemen fungerar för dem. Vi har sagt nej till regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för små företag. Vi vill satsa på forskning för de små företagen och underlätta deras väg till exportmarknaderna. Några exempel.

Kax säger: tror du att det kommer bli dyrare eller billigare med ett ett maksikfte för folket?

Thomas Östros säger: Jag tror att den svenska modellen, med starkt näringsliv och god trygghet, utbildning och forskning är mycket gångbar i globaliseringens tid. Därför är jag övertygad om att vår politik är bra för ekonomin och för de allra flesta i vårt samhälle.

Jenny säger: Vad kommer dina huvudsakliga uppgifter att bli?

Thomas Östros säger: Att utforma den ekonomiska politiken för ökad tillväxt, fler jobb och stärkt rättvisa. Vårt ekonomiska alternativ ska lägga grunden för att vinna valet. Det är också viktigt att driva opposition mot regeringens orättvisa politik. Tack så mycket!