Bensinen snart uppe i 13,60 kr/l

Höjd skatt i nytt förslag

Foto: FREDRIK HOFGAARD
upp En krona  Klimatberedningen föreslår en höjning av bensinskatten med drygt en krona. Karl Tännérus, 32, har pendlat från Uppsala till Stockholm i fyra år. ”Jag tror att folk kommer bli förbannade.”
NYHETER

Nästa år höjs bensinskatten med 1,18 kronor.

Bensinen kommer då att kosta 13,60 – ett av världens högsta priser.

– Folk har råd, säger en av ledamöterna bakom förslaget.

Dyrare bensin har bara Norge, Holland och Belgien.

Uppgifterna om höjningen presenterades i?går i SVT:s Rapport.

Lena Hallengren (s), som ingår i klimatberedningen, är den enda som öppet bekräftar uppgifterna.

– Mycket talar för att det blir så. Även om vi har olika uppfattningar om vad skattepengarna ska användas till.

Folkligt uppror

Ändringarna väntas träda i kraft redan nästa år. Nu förbereder sig ledamöterna i klimatberedningen på folkligt uppror.

– Ja, sådana här höjningar är ju aldrig populära. Men de som går över till hybridbilar eller flexbilar slipper ju, säger en ledamot.

Akut åtgärd

Gruppen motiverar höjningen med att något akut måste göras för miljön. Och att folk har råd.

Privatekonom Ylva Yngveson på Swedbank håller inte med.

– Detta är en väldigt kraftig höjning. Ensamstående med barn och pensionärer är de som drabbas värst av det här.

I mitten av februari håller klimatberedningen ett sista möte. Det färdiga förslaget ska presenteras i början av mars.

FAKTA

Det här väntas klimatberedningen föreslå:

BENSINSKATT Höjs med 70 öre. Plus moms och höjd koldioxidskatt. Totalt 1,18 kronor.

KILOMETERSKATT För att minska transporterna med tunga fordon föreslås en kilometerskatt.

AVDRAGSRÄTT Resans längd ska ligga till grund för avdrag för resor till och från arbetet. Inte en tidsvinst på minst två timmar, som det är i?dag.

FÖRMÅNSBESKATTNINGEN Bilens förmånsvärde ska i ännu högre grad anpassas till hur mycket koldioxid den släpper ut.

TRÄNGSELSKATT Alla kommuner ska ha möjlighet att införa trängselskatt, som i Stockholm.

(Källa: Rapport, Aftonbladet)