Dataspel för oss bort från naturen

NYHETER

Är vår kärlek till naturen på väg att ersättas av en kärlek till elektroniska medier?

Det hävdar forskare i USA som noterat att naturintresset i landet sjunkit påtagligt sedan de elektroniska medierna infördes.

Det nya fenomenet har till och med fått ett eget namn: videofili. Uttrycket är en medveten, ironisk, anspelning på ordet biofili som myntats för att beskriva människornas kärlek till naturen och det levande.

Forskarna har mätt naturintresset genom att granska besöksfrekvensen i de amerikanska nationalparkerna fram till 2003. Detta bedöms som ett relativt säkert mått eftersom nationalparkerna har en så framträdande position i naturmedvetandet i USA.

Från andra världskrigets slut och under de följande decennierna ökade antalet besökare i parkerna kraftigt för varje år. Den uppåtgående trenden verkade kunna pågå i evighet. Miljoner människor vallfärdade till Yellowstone och Grand Canyon.

Men 1988 ägde ett trendbrott rum. Ökningen upphörde och vändes till en minskning. Folk tillbringade dessutom kortare tid i parkerna. Om hänsyn tas till folkökningen har antalet besök/besökare minskat med 25 procent mellan 1987 och 2003, från 1,2 till 0,9 besök per person och år.

Dataspelen tar över

Vad är det som har hänt? Levnadstandarden har ökat under dessa 16 år, och arbetstiden har varit tämligen konstant. Orsaken kan alltså inte vara brist på pengar eller mer arbete.

Svaret, enligt forskarna, är konkurrensen från de nya elektroniska medierna. De gjorde sitt intåg i slutet på 1980-talet och sedan dess har utbudet ökat dramatiskt genom internet, dataspel, filmer och annat.

Bakom studierna står biologerna Oliver Pergams vid University of Illinois och Patricia Zaradic vid Stroud Water Research Center i Pennsylvania. I en artikel i tidskriften Journal of Environmental Management påpekar de att genomsnittsamerikanens levnadsvanor har förändrats drastiskt sedan 1987.

Naturen väljs bort

Internetanvändningen har ökat från 0 till 174 timmar per år, dataspelandet från 0 till 90 timmar per år. Samtidigt ökade filmkonsumtionen med 63 timmar. Lägger man ihop detta ägnar människorna 327 fler timmar per år åt den här typen av underhållning jämfört med för 16 år sedan.

Det säger sig självt att detta måste få effekter på andra områden. Folk tillbringar mer tid inomhus och har inte tid med långa utflykter på samma sätt som förr, enligt Pergams och Zaradic.

Sannolikt är trenden densamma i de flesta rika länder. Nyligen har de båda forskarna tittat på Spanien och Japan, och även där har folk börjat överge naturen för dataspelen.

Konsekvenserna av detta kan bli stora på sikt. Om de uppväxande generationerna byter ut den riktiga världen mot den virtuella kommer naturintresset att mattas och försvinna, och viljan att bevara natur och arter att mattas.

Biologisk analfabetism

- Jag tror att sambandet finns. Det har noterats av andra att folk inte är ute lika mycket i naturen som förr. För tonråringar är dataspel helt enkelt roligare. Sådant fanns inte när jag var liten och då grundlade man en vana att vara ute, säger biologen och författaren Fredrik Sjöberg.

- Det finns i grunden något sensationellt att se djur och växter i verkligheten, om man känner igen dem och förstår vad det är man ser. Om den kunskapen försvinner på grund av tilltagande biologisk analfabetism är det ett problem.

Å andra sidan tror han inte det går att dra alltför långtgående slutsatser av de amerikanska studierna.

- Det är möjligt att vi får en förlorad generation pojkar men det är i så fall ett bredare samhällsproblem. När pojkarna blir vuxna och upptäcker att de ingenting kan eftersom de bara spelat dataspel är det inte bara naturvården som drabbas.

FAKTA

Videofili

Videofili (videophilia) är ett nytt uttryck som myntats i USA för att beskriva "den nya tendensen bland människor att fokusera på stillasittande aktiviteter, främst elektroniska medier".

Under samma period har besöksfrekvensen i de amerikanska nationalparkerna minskat med 25 procent. Flera forskare misstänker att vår kärlek till naturen håller på att ersättas av kärlek till de elektroniska medierna. De varnar för att naturintresset kan komma att minska dramatiskt, och viljan att bevara natur och arter försvinna i framtiden.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM