Chauffören fastnade – 700 meter under jord

NYHETER

Klockan var åtta i går kväll.

700 meter ner i LKAB:s gruva i Kiruna gav plötsligt taket vika – och väldiga stenmassor rasade ner över en lastbil.

Strax efter fyra på söndagsmorgonen hittades den saknade lastbilsföraren död.

Kiruna flyttas av säkerhetsskäl

2004 bestämdes att Kiruna måste flytta eftersom gruvan underminerar marken. Nya Kiruna byggs i nordvästlig riktning, på Luossavaaras sluttningar.

Enligt Minerallagen är det LKAB som ska bekosta exempelvis flytten av järnvägen och byggandet av bostäder åt dem som berörs av flytten.

Berget som LKAB utvinner malm ur sluttar in under Kiruna vilket innebär att gruvan växer in under staden. Gruvdriften innebär att marken under staden slutligen kommer att bli ihålig och sprickor kan ta sig ända upp till markytan.

Enligt kommunens beräkningar riskerar 960 lägenheter med 1 769 boende att hamna innanför gruvans område inom 30 år. Det är ungefär tio procent av Kirunas befolkning på 18 000.

FAKTA

Olyckan skedde i ett område av gruvan som kallas Block 19, på nivå 907 som ligger knappt 700 meter under markytan.

Sixten Snell, 56, lastare, befann sig på våningen ovanför stenraset.

775 meter under markytan ligger ledningscentralen. Här befann sig minst två människor.

1045 meter under markytan finns transportnivån. Det är här transporten av malmen sker. Här jobbar också mekaniker och elektriker.

När stenmassorna rasade befann sig 77 personer på olika nivåer i gruvan. Ingen evakuerades och enligt uppgift på lördagskvällen finns inga andra skadade.

LKAB har 1600 anställda i hela Kiruna – som jobbar både ovan och under jord. Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) bildades år 1890.

Underjordsbrytningen startade 1957 i LKAB:s gruva.

Malmkroppen i Kiirunavaara är cirka fyra kilometer lång med ett bedömt djup på två kilometer och 100 meter bred. Under gruvan går cirka 30 mil väg.

Olyckor i LKAB:s gruva i Kiruna

3 oktober 2007: Skalv stoppar arbetet i gruvan

2 maj 2006: En 27-årig man omkommer i stenras.

26 januari 1996: En 51-årig man omkommer. Han halkar.

24 augusti 1993: En 34-årig man omkommer i stenras

6 februari 1991: En man begravs under tiotals ton sten. Men överlever.

Oktober 1985: Tre personer omkommer av gas-

explosion.

Olyckor i andra gruvor

En av de största gruvolyckorna i Sverige inträffade i mars 1941 i Bråfalla gruva i Silvberg, då fem arbetare störtade från 50 meters höjd och omkom.

I augusti 1942 förolyckades fyra män i Garpenberg i Dalarna vid ett ras i ett 100 m djupt gruvhål. Lika många människor omkom i augusti 1962 vid ett ras i Renströmsgruvan nära Boliden.

1999 dog Sune Scott, 51, i ännu ett gruvras i Garpenberg.

Källor: Kiruna kommun Tilläggsgrafik: SGB Grafikunderlag: Karin Abrahamsson Niklas Eriksson Grafik: Paul Wallander

ARTIKELN HANDLAR OM