Militärt miljard- projekt skrotas

Efter 14 års utvecklingsarbete och 950 satsade miljoner drar försvaret pluggen ur projektet

NYHETER

Försvarsmakten skrotar planerna på ett svensktutvecklat stridsfordon som skulle tas fram tillsammans med Hägglunds i Örnsköldsvik.

Efter 14 år och en knapp miljard kronor begravs projektet.

– Skälet är att det inte längre finns en internationell samarbetspartner och att Försvarsmakten saknar ekonomiska förutsättningar att fortsätta det här på egen hand, säger konteramiral Leif Nylander, chef för Försvarsmaktens materialproduktion.

Fram till förra året deltog Storbritannien i samarbetet.

– Engelsmännen hade tänkt att skaffa drygt 3000 fordon och det hade ju varit något att stötta sig på, säger Nylander.

Prototyper

Det nu skrotade projektet kallas SEP, Splitterskyddad enhetsplattform. Det är en bas av hjul- eller bandfordon som ska kunna bära olika moduler för att användas för en rad syften, som till exempel vapenbärare eller trupptransportfordon.

Fyra prototyper har levererats av Hägglunds, ägt av den brittiska koncernen BAE Systems, till Försvarsmakten.

Men efter det att det brittiska försvaret dragit sig ur samarbetet och inget annat land visat intresse för att delta i projektet och därmed dela utvecklingskostnaderna, återstår för Sverige att göra vad politikerna och utredarna föreslagit sedan länge: Att ”köpa från hyllan”, det vill säga upphandla redan befintliga system på marknaden.

Erfarenheter

Men Leif Nylander anser inte att de 950 miljoner kronor som Försvarsmakten satsat i SEP är bortkastade pengar.

– Vi har lärt oss en hel del, framför allt om elektrisk transmission och moduler i fiberkomposit. Alla dessa kompetenser kommer vi att kunna använda när vi upphandlar ett nytt system och när vi uppgraderar befintliga system.

Det svenska behovet av nya lätt splitterskyddade stridsfordon ligger på 600. Enligt planerna ska de första tas i drift på förbanden 2017 och Försvarsmakten räknar med att fram till dess ha hittat ersättaren för SEP på den internationella marknaden.

Flera projekt där Försvarsmakten tillsammans med svensk industri utvecklar eller vill utveckla nya vapensystem ligger i farozonen. Hur besparingarna på materielsidan ska gå till och var Sverige kan köpa från hyllan i stället för att egenutveckla funderar den så kallade genomförandegruppen på. Den finns inom regeringen med deltagare från flera departement men också från allianspartiernas riksdagsgrupper.

Leif Svensson/TT