Hot och våld bland tjejer allt vanligare

"Det är ofta hårdare i tjejgängen"

NYHETER

De senaste tio åren har antalet femtonåriga tjejer som misstänks för misshandel och hot mer än fördubblats.

– Det har blivit en hårdare miljö att växa upp i. Hot och våld är en del av ungdomars liv, säger Arne Danner på Lugna Gatan.

Aftonbladet.se har gått igenom Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) statistik med misstänkta gärningsmän för de senaste tio åren.

Utvecklingen är tydlig – en markant ökning av femtonåriga tjejer misstänks för våld och misshandel.

1997 misstänktes 82 tjejer för misshandel. 2006 var siffran uppe i över 200. Samma trend gäller för olaga hot: 20 fall 1997 har nästan fyrdubblats på tio år.

En del av vardagen

Bilden bekräftas av de som arbetar med ungdomar.

– Jag upplever det som att fler tjejer är inblandade i våld nu än tidigare, säger Arne Danner, verksamhetsansvarig på Lugna Gatan.

Han berättar att hot och våld är en del av många ungdomars vardag. Våld som konfliktlösning blir allt vanligare.

Vanligare med våld

Fenomenet tjejgäng är dock inget nytt, menar Arne Danner. Det nya är det hårda klimatet i gängen.

– Det är vanligare i dag att tjejer använder våld. I dag är det är också ofta hårdare i tjejgängen, i alla fall psykiskt.

FAKTA

Misstänkta femtonåriga tjejer

2006

Hot: 72

Misshandel: 205

2005

Hot: 54

Misshandel: 137

2004

Hot: 49

Misshandel: 157

2003

Hot: 48

Misshandel: 156

2002

Hot: 60

Misshandel: 166

2001

Hot: 57

Misshandel: 150

2000

Hot: 25

Misshandel: 121

1999

Hot: 16

Misshandel: 58

1998

Hot: 23

Misshandel: 102

1997

Hot: 20

Misshandel: 82

Källa: BRÅ