”Hedersvåld prioriteras av regeringen”

Handlingsplan föreslår bland annat förbud mot tvångsgifte i lagen

NYHETER

Förbud mot tvångsgifte och ungdomsmottagning på nätet.

Det är två av regeringens förslag för att motverka hedersvåldet i Sverige.

– Det här är en högprioriterad fråga, säger Karin Karlsbro, stabschef hos integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

I höstas sjösattes en handlingsplan som ska sprida kunskap om hedersvåldet och ge stöd åt de unga tjejer och killar som drabbas.

– Brottsofferperspektivet är tydligt men det är också viktigt med de förebyggande åtgärderna, säger Karin Karlsbro till aftonbladet.se.

Fler anmälda brott

Mycket har redan påbörjats.

I augusti förra året fick landets länsstyrelser 15 miljoner kronor för att bland annat bygga fler skyddade boenden.

Med hjälp av 30 miljoner kronor på tre år ska Rikspolisstyrelsen arbeta för ökad kunskap och fler anmälda brott.

Ungdomsstyrelsen ska utbilda personal inom skola, fritidsverksamhet och socialtjänst.

Svenska lärares erfarenhet av hedersvåld ska undersökas.

Dessutom är flera lagförslag på gång. I april väntas en utredning föreslå att förbudet mot tvångsgifte ska få en egen paragraf i lagen. Ungdomsstyrelsen ska också se över hur vanligt det är med arrangerade äktenskap i Sverige.

Rädda för att söka hjälp

Strax före årsskiftet tillsattes en utredning som ska se över lagen om vård av unga. Tanken är att socialtjänsten i framtiden ska kunna starta utredningar utan att informera barnets föräldrar.

– Ett stort problem är att många tjejer och killar är rädda för att söka hjälp, säger Karin Karlsbro.

Förutom hjälp genom ny lagstiftning införs en virtuell ungdomsmottagning via nätet. Tjejjourer på internet med särskild inriktning på hedersrelaterat våld är en annan prioriterad verksamhet.

– Det är viktigt att de olika myndigheterna gör rätt saker och samverkar med varandra. Det här får inte vara en fråga för några eldsjälar ute på myndigheterna. Det här har blivit en allvarlig fråga på samma sätt som andra allvarliga frågor.