Fler beslag av illegala vapen

Antalet brott mot vapenlagen har ökat med 20 procent sedan 2000

NYHETER

Allt fler illegala vapen är i omlopp i Sverige. Sedan år 2000 har antalet brott mot vapenlagen – där illegalt vapeninnehav utgör en stor del – ökat med 20 procent. Tullen ser också en ökning av antalet smugglade vapen, varav många kommer från forna Jugoslavien.

– Under 2000-talet har vi sett en uppåtgående trend när det gäller beslag. Framför allt sköts smugglingen av ligor som jag upplever har ett starkt fotfäste inom EU. Jag är helt övertygad om att det är fler illegala vapen i omlopp i Sverige i dag än för några år sedan, säger Rolf Bårdskär, chef för tullkriminalen i Malmö, till Svenska Dagbladet.