Riksbanken höjer räntan

”Osäkerheten om framtida konjunkturutsikter är stor"

NYHETER

Riksbanken höjer oväntat sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 4,25 procent.

”En reporänta på omkring 4,25 procent under det närmaste året bidrar till att föra tillbaka inflationen mot målet på 2 procent på ett par års sikt. Det leder samtidigt till att produktion och sysselsättning utvecklas balanserat. Osäkerheten om de framtida konjunktur- och inflationsutsikterna är dock stor”, skriver Riksbanken.

Samtidigt publicerades årets första penningpolitiska rapport, där räntebanan, Riksbankens egen prognos för reporäntans framtida utveckling, är i stort sett oförändrad.

Inflation och priser

Riksbanken räknar med att reporäntan i genomsnitt kommer att ligga på 4,1 procent under första kvartalet i år och sedan på 4,3 procent fram till första kvartalet 2011.

Konsumentpriserna beräknas öka med i snitt 3,4 procent 2008, 2,5 procent 2009 och 2,3 procent 2010.

Den underliggande inflationen beräknas till 2,5 procent 2008, 2,2 procent 2009 och 2,1 procent 2010.

Tidigare trodde Riksbanken på en något högre inflation i år och en något lägre de två följande åren.

Den svenska BNP-tillväxten blir enligt Riksbanken 2,4 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,8 procent 2010. Denna prognos är i stort sett oförändrad.

Stor osäkerhet

Riksbanken understryker att osäkerheten om den framtida utvecklingen är stor. Riksbanken räknar med att det är ungefär lika sannolikt att reporäntan behöver höjas som sänkas framöver.

”En lägre ränta skulle kunna motiveras om oron på de finansiella marknaderna fördjupas och tillväxten i omvärlden och inflationen blir lägre än i huvudscenariot”, skriver Riksbanken i ett alternativt scenario.

Men samtidigt pekar Riksbanken på att det kan bli aktuellt med en högre ränta om den höga inflationen under 2008 leder till stigande inflationsförväntningar och stigande inflation under både 2009 och 2010.

Höjd ränta kan också motiveras om företagens kostnader eller inflationen i omvärlden ökar mer än i huvudscenariot.

Kronan stärktes

Kronan stärktes omedelbart sedan Riksbanken oväntat höjt reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent. Mot euron stärktes kronan med fyra öre jämfört med kursen före Rikbankens räntebesked. Mot dollarn var förstärkningen två öre.

De korta marknadsräntorna steg också omedelbart. Räntan på en sexmånaders statskuldsväxel hade, jämfört med öppningen, stigit med 0,21 procentenheter till 4,14 procent.

Mer information följer inom kort.