Här kan du göra ett bostadsklipp

Svårare att sälja borätter i innerstaden

NYHETER

Bostadsmarknaden i Stockholm blir trögare och trögare.

Nu kan det ta månader att sälja en bostadsrätt.

Aftonbladet Plus har granskat marknaden – och listar lägenheterna som är svåra att sälja.

Räntehöjningar och ett ökat utbud har försämrat bostadsmarknaden i storstäderna kraftigt. Den senaste statistiken från Mäklarsamfundet visar att borätterna i Stockholms innerstad föll med nio procent under december 2007.

Enligt bedömare är det ränteläget och osäkerhet inför de nya uppskovreglerna som är en anledning till raset.

Aftonbladet Plus har granskat marknaden under december och inledningen av januari. Två trender är tydliga:

• Bostadsrätter blir allt svårare att sälja. De säljs inte alltid direkt efter visningen som tidigare.

• Många objekt är ute på marknaden länge och har blivit svårsålda.

Vid en genomgång av utannonserade objekt fann vi att mellan 10 och 20 procent av lägenheter som annonserades ut och visades av mäklare i början av december till början av januari fortfarande är osålda. På över en månad har alltså ingen velat köpa dem.

Maths Nilsson