Politiker friskaste yrkesgruppen

NYHETER

Är du politiker eller högre ämbetsman`?

Grattis!

Då kan du förmodligen se fram emot att få fortsätta vara frisk.

Är du däremot garvare, eller jobbar med ett serviceyrke riskerar du att bli sjukskriven.

Politiker och högre ämbetsmän håller sig friskast, medan garvare och servicearbetare är den i genomsnitt sjukaste yrkesgruppen, visar ny statistik.

Antalet sjukpenningdagar varierar stort, visar den sammanställning Du&Jobbet presenterar i sitt senaste nummer.

Tidningen konstaterar att de som beslutar om sjukförmånerna – politikerna – har i snitt 2,4 sjukpenningdagar per år, jämfört med garvarnas 20,3.

Av de 20 yrken med lägst sjuktal är 19 högskoleyrken och 17 mansdominerade. Näst lägsta sjuktal efter politikerna har militärer, verkställande direktörer, chefer, civilingenjörer, matematiker, fysiker och kemister.

LO-yrken lägst

I botten på listan dominerar LO-yrken, bland andra den mycket stora och kvinnodominerade gruppen vård- och omsorgspersonal.

Här återfinns också städare och fabriksarbetare.

Förskollärare och fritidspedagoger, biblioteksassistenter och socialsekreterare har också relativt höga sjuktal. De vanligaste orsakerna bakom mer än två veckors sjukfrånvaro är för båda könen psykiska sjukdomar och syndrom som stress, samt ryggvärk och andra besvär relaterade till rörelseorganen.

Du&Jobbets sammanställning är den första som visar antalet sjukpenningdagar uppdelat på olika yrken. Uppgifterna har beställts från SCB.

ARTIKELN HANDLAR OM