Psykiskt sjuka ska kunna få fängelse

NYHETER

Regeringen vill ändra lagstiftningen så att det blir möjligt att döma psykiskt sjuka brottslingar till fängelse.

– Ett förskräckligt förslag, säger Sten Heckscher som ledde den så kallade psykansvarskommittén.

I dag får den som begår ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning inte dömas till fängelse. Men om den allvarliga psykiska störningen försvunnit när det är dags för rättegång kan domstolen inte heller döma till rättspsykiatrisk vård och i extremfallet kan resultatet bli att en mördare bara döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Det är den luckan regeringen vill täppa till genom att slopa fängelseförbudet i brottsbalken. Vård ska vara den normala påföljden i de här fallen, men fängelse ska få dömas ut om det finns synnerliga skäl. När domstolarna gör sin bedömning ska de bland annat ta hänsyn till om brottet har ett högt straffvärde, om vårdbehovet är av begränsad omfattning eller om den misstänkte i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom att ta droger.

Tung kritik

Flera tunga instanser har protesterat högljutt under remissbehandlingen av förslaget. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser till exempel att regeringen faller undan för starka opinioner.

– Det finns ju krav på att fler människor ska hamna i fängelse. Det här är en eftergift till de kraven, men det saknas långsiktiga överväganden. Vi tycker inte att man ska göra sådana här punktinsatser, utan regeringen borde i stället titta på förslagen från den eniga parlamentariska kommittén som kom för några år sedan, säger hon till TT.

Tillräknelig

Psykansvarskommittén presenterade för mer än fem år sedan en rad förslag, bland annat att begreppet tillräknelighet skulle återinföras i svensk lagstiftning. Den som inte bedömdes som tillräknelig, som led av en allvarlig psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring eller svår utvecklingsstörning, skulle inte kunna dömas för brott hon eller han begått. Kommitténs förslag innebar också omfattande förändringar av den psykiatriska vården. Trots politisk enighet inom kommittén har förslagen inte plockats upp av någon regering de senaste åren.

Ordförande i kommittén var dåvarande rikspolischefen Sten Heckscher som i dag är ordförande i Regeringsrätten.

– Jag tycker att det här är ett förskräckligt förslag och totalt principlöst. Ibland, om man tycker att brottet är tillräckligt hemskt, ska fängelseförbudet inte gälla. Regeringen väjer för alla viktiga frågor, säger Heckscher och tillägger att han håller med om att regeringen fallit undan för opinionstrycket.

Förslagen till lagändringar har skickats till Lagrådet för bedömning och regeringen vill att de ska träda i kraft vid halvårsskiftet i år.

FAKTA

Psykansvarskommitténs förslag

Den parlamentariska psykansvarskommittén föreslog för fem år sedan bland annat följande:

Psykiskt störda brottslingar ska inte längre dömas till vård utan fängelse. De som behöver vård avtjänar fängelsestraffet inom rättspsykiatrin. De som friskförklaras sitter av resten av tiden på anstalt.

Gärningsmän som uppenbart inte kan ta ansvar för sina handlingar anses otillräkneliga. Om personen är samhällsfarlig och det finns en påtaglig risk för återfall kan han eller hon tvångsvårdas som samhällsskyddsåtgärd i högst två år.

Funktionshindrade brottslingar kan avtjäna fängelsestraff i slutet gruppboende.

Psykiskt störda som begått allvarliga vålds- eller sexbrott vid upprepade tillfällen kan, vid risk för återfall, spärras in på obestämd tid.

TT

Björn Ewenfeldt/TT