Många barn föddes i fjol

NYHETER

Efter den största ökningen på över fem år hade Sverige vid årsskiftet 9182927 invånare. Befolkningen hade då ökat med 69970 personer under året, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under året föddes 107421 barn, något fler pojkar än flickor. Flest barn föddes i maj, men den vanligaste födelsedagen var 14 mars. Samtidigt fortsatte antalet äktenskap att öka. 47898 par lovade att älska varandra i nöd och lust under 2007. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan. Även skilsmässorna ökade med två procent.

Ökade i 160 kommuner

I 160 av landets kommuner ökade folkmängden, medan resten låg på en minskad eller oförändrad nivå under 2007. Smedjebacken hade efter 13 års minskning en oförändrad folkmängd. Bjurholm, landets minsta kommun, ökade med åtta personer. Störst minskning av folkmängden noterades på Gotland och i Luleå.

Både invandringen och utvandringen till Sverige ökade under fjolåret. Bland de drygt 45000 utvandrarna var 56 procent födda utomlands och de flesta flyttade hem. Bland de svenskfödda flyttade 18 procent till Norge.

Många svenskar flyttade hem

Sverige såg samtidigt mer än 99000 invandrare. Den största gruppen var svenska medborgare som flyttade hem. Men nästan lika många, drygt 15000, kom från Irak. Invandringen från Rumänien och Bulgarien ökade också kraftigt. Antalet nya svenska medborgare (som ansökte om och fick medborgarskap) var dock hela 34 procent lägre än 2006 och stannade på knappt 34000.

TT