Bildt: Så fungerar åldrande diktaturer

NYHETER

Utrikesminister Carl Bildt är pessimistisk angående möjliga förändringar när han på sin blogg kommenterar Kubas presidentval: ”Så har då 81-årige Fidel Castro efterträtts som president på Kuba av sin 76-årige broder Raúl. Så fungerar åldrande diktaturer”.

”Självfallet hoppas vi att denna nygamla Castro-regim skall våga lätta på trycket, släppa de politiska fångarna och inleda en politisk och ekonomisk liberalisering”, fortsätter han. ”Men sannolikheten för att Castro (76) skall vilja eller våga den nödvändiga liberala brytningen med Castro (81) är nog dessvärre inte så hög”.

TT