Svartsjuka tjuvläser partnerns sms

NYHETER

Tre av fyra unga smygläser andras sms. Men bara en av hundra tycker att det är okej, visar en webbenkät som Halebop gjort.

Trots att de allra flesta tycker att man inte ska läsa andras sms säger hälften av de 13000 som svarar på teleoperatörens enkät att de har tjuvläst pojk- eller flickvännens sms.

Det är i första hand nyfikenhet som driver oss att läsa andras sms, enligt Halebops chef Ulrika Steg.

Men åtminstone 13 procent av dem som svarat anger dessutom helt frankt att det är svartsjuka som får dem att läsa andras sms.

De vanligaste smygläsarna finns i den klassiska sms-generationen mellan 15 och 25 år.

Borde inte

En alldeles överväldigande majoritet, 99 av 100, tycker inte att man ska läsa andras sms utan lov, men ändå görs det.

Tre av fyra av de unga säger sig ha tjuvläst sms i andras mobiltelefoner.

En av tio med pojk- eller flickvän misstänker att deras partner läser deras sms.

Ungefär var fjärde som svarar säger sig veta att deras partner läser privata sms.

Uppenbart är vi mer nyfikna, eller alltså möjligen mer svartsjuka, på vad vår partner sysslar med på mobilen.

Tjejer mer nyfikna

Av svaren framgår att tjejer tjuvkikar oftare än killar i inkorgen. 38 procent av tjejerna läser sin pojkväns sms-korg medan ”bara” 25 procent av killarna gör det samma.

Drygt var tredje kollar också bästa vännens sms om de kommer över deras mobil. Mammas, pappas eller syskons sms är bara knappt var tionde nyfiken på.

Två av hundra kollar, om det är möjligt, vilka sms som deras värsta fiende har fått. Men långt efter, knappt mätbart, är intresset för lärarens, grannens eller chefens sms.

Halebop är mobilt lågprisalternativ som ägs av Telia Sonera.