Få läkare skulle överväga dödshjälp

NYHETER

Svenska läkare är mer skeptiska till dödshjälp än många av sina utländska kollegor, visar en stor internationell studie.

I Sverige svarade 84 procent av de tillfrågade läkarna att de aldrig skulle kunna tänka sig att hjälpa patienter att dö – om denna begärde det och om det var tillåtet. Även italienska läkare är mycket tveksamma till dödshjälp. Men i Danmark, Schweiz, Australien, Belgien och Nederländerna var betydligt färre läkare skeptiska.

– Det här visar att vi i Europa kommit mycket olika långt i den här frågan. 84 procent är en mycket hög siffra, säger bioetikforskaren Rurik Löfmark på Karolinska institutet till Dagens Medicin.

Fler skulle överväga

16 000 läkare från sju länder deltog i studien. Endast specialistläkare som vårdar människor i livets slutskede tillfrågades. 1 514 svenska läkare svarade.

Av de nederländska läkarna uppgav 56 procent att de varit med om att förkorta en människas liv. I Sverige sade bara en procent att de har den erfarenheten. Av de svenska läkarna skulle dock 15 procent kunna överväga dödshjälp.

I höstas visade en undersökning att var tredje svensk läkare är beredd att assistera vid självmord – om det var lagligt och förutsatt att patienten var dödssjuk, psykiskt frisk, led svårt och själv kunde ta den dödliga dosen.